Nyhet

– Vi har inget intresse av att skjuta på det här

Det behöver tas steg framåt med Rakel G2, anser inrikesminister Mikael Damberg. Men någon tidsplan för förverkligande ger han inte.

– Vi måste tänka igenom så vi gör rätt, tar rätt beslut så vi inte får problem framöver, säger han.

En av de tunga frågorna är kostnaderna. Investeringen är beräknad till drygt 7,3 miljarder. Det handlar också om vad det ska kosta för användarna.

– Vi ska inte sticka under stolen med att många av de stora användarna är oroade för kostnadsbilden, en del av kostnaderna kommer ju bäras av dem. Men mycket tyder på att kostnaderna för att inte göra något blir ännu högre och löser inte de behov vi har. Vi har inget intresse av att skjuta på det här. Men de frågor som ställs är också relevanta.

Samtidigt finns oro för att beslut om Rakel G2 drar ut på tiden.

– Kommer man inte vidare med kompletteringar i steg 1, som kan vara en bottenplatta i det nya systemet, då finns risk att myndigheter och andra börjar bygga egna kompletterande system.

– Då är vi snart tillbaka i en situation där vi inte har det sammanhållna systemet och den effekt systemet kan vara, säger Damberg.

Hur viktigt är G2 för att hantera framtida kriser?

– Kommunikation är en av de viktigare delarna. Systemen måste vara mer digitala, kunna fylla fler funktioner. Därför har vi redan fattat en del beslut i frågan för att det ska rulla framåt, säger Damberg och syftar på det som kallas steg 1 och ska vara ett digitalt komplement till dagens Rakel från september 2022.

MSB har föreslagit att anslutning till Rakel G2 blir obligatorisk för regioners och kommuners verksamheter med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Det är en fråga regeringen granskar.

– En sån förändring kräver också förändring i lag. Nuvarande system är frivilligt och har fått stor anslutning genom att det fungerar bra. Hanterar vi det klokt och rätt kanske det inte är nödvändigt med obligatorisk anslutning. Å andra sidan kan det vara en fråga man måste överväga för att fördela kostnader så de inte drar iväg för den enskilde aktören. Det är viktigt att många är med.

Mikael Damberg talade inför imponerande 1 400 digitala besökare på Rakeldagen. En av frågorna var om centrala myndigheters medverkan ska styras via regleringsbrev.

– Min ambition är att det ska vara attraktivt att ha ett gemensamt kommunikationssystem. Skulle regeringen se att vissa myndigheter väljer att ta helt egna spår, då tvekar inte regeringen på att fundera över att styra mer. Vi måste samhällsoptimera detta.

LÄS OCKSÅ

Data i Rakel 2022