Erfarenhet

Hur minskas risken för vindsbränder via takfoten?

Branden spreds via takfoten upp till vinden. Förloppet har vi genom åren belyst många gånger. Det slutar ofta med totalskada, i större byggnader är brandcellsindelning på vinden inte sällan bristfällig.

Trots många analyser och förslag till åtgärder upprepas historien. Här tar vi upp ytterligare några exempel.
Hur minskar vi risken för den här typen av bränder?

Tre stora bränder – samma problem

Mycket brännbart på brandbalkongen