Erfarenhet

Fyrverkerier exploderade

En majkväll 2021 drog ett kraftigt åskväder in över Ljungby.

I samband med detta inkom larm till räddningstjänsten om explosioner och brand i ett fyrverkerilager i utkanten av orten.

I lokalerna bedrevs hantering och försäljning av fyrverkerier tillsammans med event av olika slag. Den här fredagskvällen pågick som väl var ingen verksamhet i lokalerna.

Redan innan räddningstjänsten var på plats vittnades det om flera explosioner och kraftig brand.

Räddningstjänstens insats blev defensiv och genomfördes främst genom vattenbegjutning i syfte att förhindra brandspridning till annan bebyggelse.

Det troliga scenariot är att blixtrelaterad överspänning förts in i byggnaden som en följd av åskovädret.

Brand har uppstått i elektrisk utrustning inne i det utrymme där huvuddelen av fyrverkerierna förvarades. Det har uppstått minst två explosioner, varav en bedöms vara en så kallad massexplosion.

Det framgår av övervakningsfilm att den större explosionen har föregåtts av en tryckavlastning i just det utrymme där huvuddelen av fyrverkerierna förvarades.

Som följd av massexplosionen påverkades hela byggnadens konstruktion. Större betongelement tillsammans med väggar, takmaterial och lösa inventarier har spridits ut i området och byggnaden har i vissa delar kollapsat.

Centrala slutsatser

 • Byggnaden har inte varit utrustad med någon form av åskskydd eller överspänningsskydd.
 • Det förvarades drygt 300 kilo nettovikt explosiva ämnen, vilket rymdes inom aktuellt tillstånd.
 • Fyrverkerier har förvarats i såväl brandtekniskt avskilt utrymme (fyrverkeriförråd), men också i den stora event- och samlingssalen.
 • Det har funnits spänningssatt elektrisk utrustning samt annat brännbart i fyrverkeriförrådet.
 • Branden och explosionerna härleds till någon av de fyra registrerade urladdningar som skett väst eller nordväst om byggnaden 15-20 minuter innan själva explosionerna.
 • Branden bedöms ha börjat i elektrisk utrustning inne i fyrverkeriförrådet.

I Sverige sker årligen omkring 100 bränder i byggnader som härleds till blixtnedslag. Vanligast bedöms direkt nedslag i byggnad vara. Detta ska förstås sättas i perspektivet av att det inkommer omkring 11 000 larm om brand i byggnad per år i Sverige.

I Ljungby bedöms händelsen ha uppstått genom ett blixtnedslag, vilket tydliggör värdet av åtgärder mot direktträff, utöver åskskydd. Det framkommer att det förvarades fyrverkerier i såväl ett brandavskilt utrymme som i samlingssalen utanför.

Att ha fyrverkerier i direkt anslutning till och även i en event- och samlingslokal känns inte så lämpligt.

I fyrverkerilagret fanns också spänningssatt lös utrustning tillsammans med annat brännbart. Detta tydliggör vikten av att undvika lös elektrisk utrustning och annat brännbart i samma utrymme som det förvaras fyrverkerier.

Så kort och gott, olika verksamheter ska inte blandas, särskilt inte sådana som utgör en särskild risk i kombination med samling av mycket människor.

Säkerhetsregler kring fyrverkerier

Fyrverkerilagret

 • Byggnadsarea 360 kvadratmeter varav samlingssalen utgjorde 290.
 • Kombinerad event- och försäljningslokal med en kapacitet på maximalt 150 personer.
 • Verksamheten består av event, jämte uthyrning av scen, ljud- och ljusutrustning samt förvaring och försäljning av fyrverkerier.
 • 300 kilo explosiv vara, fördelat i två olika lokaler (fyrverkeriförråd och samlingssalen).
 • Brandskyddsdokumentation saknades.
 • Senaste tillsynerna LBE, 2017 och LSO, 2018.