Nyhet

Räkna med fler förelägganden från MSB

Räkna med att MSB som tillsynsmyndighet kommer fortsätta leverera förelägganden.

– Det är för att göra det tydligare vilka krav som ställs på kommuner och räddningstjänster, sade vikarierande generaldirektör Camilla Asp på Brandkonferensen.

Camilla Asp konstaterade att LSO (lagen om skydd mot olyckor) i vissa delar är rätt detaljerad, men i andra delar rätt övergripande. Vad är godtagbar tid, effektivt sätt, kompetens som behövs?

– Vi kommer tillsammans kunna kan mejsla ut vad de här olika delarna innebär. Genom att vi gör föreläggande kan också våra beslut överklagas. Det gör att det blir en rättssäkerhet och att man får prejudikat för vad de här övergripande begreppen betyder.  Det är därför vi jobbar med förelägganden.

Camilla Asp fick också frågan om att det gick rykten om neddragningar av utbildningar i SMO (skydd mot olyckor) och Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap).

Hon förstod var ryktet kom ifrån.

– Vi som alla organisationer har budgetdiskussioner där vi måste prioritera. Vi ställde frågan till räddningstjänsterna: om vi behöver prioritera vad är det som är viktigast i så fall. Vi har gått in till regeringen med vårt budgetunderlag och sagt att vi gärna vill ha mer pengar till just räddningstjänsten, både för utbildning men också de nya uppdrag vi fått, sade Asp och fortsatte:

– Många bidrag har gått ut med anledning av pandemin, förutsättningar för myndigheter att få mer pengar gissar jag är svår. Men det är inte min sak, det får politiken svara på. För oss är räddningstjänstfrågorna fortsatt viktiga, och här får vi jobba med att hitta smarta lösningar så vi verkligen kan leverera det som behövs för att räddningstjänsten ska vara stark.

Camilla Asp berättade att många räddningstjänster uttryckt sig positivt över att MSB höjt ambitionsnivån inom området, och att de frågat om det kommer fortsätta.

– Det kommer vi bevara, och kanske till och med höja ambitionsnivån.

LÄS OCKSÅ

Föreläggande mot Väst - saknade höjdfordon i Varberg