Nyhet

Föreläggande mot Väst - saknade höjdfordon i Varberg

Räddningstjänsten Väst följer varken lagen eller sitt eget handlingsprogram. Det anser MSB i ett tillsynsärende och utdelar ett föreläggande.

Skälet till föreläggandet är att ordinarie höjdfordon i Varberg fanns på verkstad under cirka tre veckor efter att ha skadats i samband med en insats.

När fordonet var ur bruk hade Falkenbergs höjdfordon, som också ingår i Räddningstjänsten Väst, beredskap även för Varbergs kommun.

Anders Edstam- Det duger utmärkt att täcka upp för varann när ett höjdfordon är upptaget av en räddningsinsats som normalt sett pågår ganska kort tid. Det vi har synpunkt på är när det blir långvarigt, då blir det under lång tid också mycket sämre insatstid. Har man inget höjdfordon alls i Varberg under tre veckor, då måste man vidta åtgärder för att återskapa förmågan, säger Anders Edstam, enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Med ett höjdfordon i Falkenberg som under längre tid ska täcka upp i Varberg anser MSB att Räddningstjänsten Väst inte uppfyller kraven i LSO (lagen om skydd mot olyckor) om tillfredställande skydd och möjligheten att påbörja insats inom godtagbar tid.

- Det finns inte tillräcklig planering för att säkerställa effektiva livräddningsinsatser vid långvariga driftavbrott. Vi bedömer heller inte att dagens situation motsvarar ambitionen i Räddningstjänsten Västs handlingsprogram.

MSB förelägger därför att:

  • Räddningstjänsten Väst senast vid årsskiftet ska säkra tillgång till och rutiner för att nyttja alternativt höjdfordon med motsvarande kapacitet om ett av ordinarie fordon i Varberg eller Falkenberg inte kan användas.
  • Det alternativa fordonet ska normalt kunna tas i trafik nästkommande vardag efter att ordinarie höjdfordon tagits ur bruk.

MSB kräver dock inte att räddningstjänsten skaffar ett tredje höjdfordon för att vara garderade, utan framhåller möjligheten att finna en lösning genom regional samverkan.

- Det måste finnas en rimlig koppling mellan hur snabbt man får fordonet i drift och kostnaden för det. Man kanske kan samverka om resursen,  Det kan exempelvis vara i länet, med Göteborgsregionen eller Skåne.

Räddningstjänsten Väst har redan börjat titta på hur man ska klara ett långvarigt bortfall.

- Vi har klart för oss hur det ska hanteras och våra rutiner behöver förtydligas. Vid längre bortfall av höjdfordon behöver vi hjälp av annan organisation, vi kommer att samverka i länet och med Storgöteborg, säger förbundsdirektör Jan Sjöstedt.

Föreläggandet är det första som MSB utfärdat sedan myndigheten övertog tillsynsansvaret från länsstyrelserna vid årsskiftet.

- Utöver att vi tittat på Räddningstjänsten Väst är det också ett sätt att visa upp för omvärlden hur vi avser att jobba. Vi ska försöka ta i de svåra frågorna som tidigare kanske inte i lika hög grad varit föremål för tillsyn, säger Anders Edstam.

Han konstaterar samtidigt att avvägningar inte alltid är lätta att göra.

- Lagstiftningen är svår att förhålla sig till. Vad betyder ändamålsenligt ordnad, vad är godtagbar tid? En viktig aspekt är att våga pröva begreppen.

 Läs föreläggandet

LÄS OCKSÅ

Räkna med fler förelägganden från MSB