Reportage

Övervakar 42 kommuner

Insatsledare i vardagen. Däremellan ett vakande öga över 42 kommuner. Räddningsregion Bergslagen har gett Claes Hagenmarck nya uppgifter. – Spännande och chans till personlig utveckling, säger han.

Kvart i åtta på morgonen får Claes överlämning från senaste dygnets vakthavande. Något senare är det avstämning om lägesbilden med 17 räddningstjänster.

Därefter ska han i ett dygn övervaka resurserna i en region med 110 brandstationer, om så behövs prioritera behov av förstärkning och var den hämtas från.

– När det smäller till och det behövs resurser, då har vi det, säger Claes som normalt jobbar vid Karlstadsregionens räddningstjänst och har tolv mil från bostaden till tjänstgöring i Örebro.

Räddningsregion Bergslagen sparkade igång 12 maj. Händelser i 42 kommuner leds från brandstationen i Örebro. Bemanningen är i huvudsak en vakthavande och ett larmbefäl, de två tjänsterna sköts av anställda i någon av medlemskommunerna. 20 personer har kompletterat sina ordinarie befattningar med att var tionde dygn ta plats i den övergripande ledningen.

– Jobbet innebär ökat ansvar, en utmaning att axla. Det händer saker hela dagarna. Och även om jag inte är inblandad i alla larm så måste man ligga före i planering; vad som händer om ett larm drar ut på tiden, om omfattningen plötsligt blir större.

Räddningsregionen är ett led i kraven på ledningssystem som klarar att hantera stora, omfattande händelser. Bergslagen var tidigt igång med att förverkliga det som förväntas bli lagkrav 2022.

Vakthavande, larmbefäl och SOS Alarms räddningstjänståtgörare jobbar nära varandra. Behöver ledningen utökas initieras det av vakthavande som då blir stabschef.

De närmaste kontaktytorna i samband med insatser är insatsledarna i de 17 räddningstjänsterna, fyra regionala insatsledare och räddningschef i beredskap för hela regionen.

Innan övergången nämndes risken att den lokala förankringen delvis kunde förloras.

Har det blivit så?

– Till viss del kanske. Tidigare hade vi vid larm medlyssning i Karlstad med större lokalkännedom. Den medlyssningen finns nu alltid i Örebro. Men det handlar mer om adresser, samtidigt har den lokala insatsledaren den kännedom som behövs. Och det görs ju i slutändan samma bedömning här i Örebro som vi gjorde i Karlstad.

Patrik Andersson, till vardags extern utbildare i Nerikes brandkår, jobbar för dagen som larmbefäl.

– Fördelar är att vi har direktkontakt med SOS och fantastiskt med resurser som kan larmas direkt. Nackdelen är den stora ytan, vi här behöver tänka lika om hur vi växlar upp. Men när vi pratar med räddningsledare verkar alla i stort sett väldigt nöjda.

Det kan bli hög press på larmbefälen. Det har hänt att man haft 40 larm att hantera under ett dygn, någon gång en handfull larm samtidigt.

– Då får jag prioritera de larm jag behöver stötta, eller att vakthavande stöttar mig, säger Patrik Andersson.

LÄS OCKSÅ

"Starkare än någonsin"

FAKTA

Räddningsregion Bergslagen

  • 42 kommuner, 740 000 invånare.
  • Omfattar hela Värmlands och Örebro län, stora delar av Dalarna samt Bengtsfors och Åmål i Västra Götaland.
  • Cirka 48 000 kvadratkilometer, drygt en tiondel av Sveriges yta. 45 mil gräns mot Norge.
  • 17 räddningstjänstorganisationer, 110 brandstationer med 415 personer i beredskap. Därtill cirka 200 personer i 22 brandvärn.
  • Uppskattningsvis cirka 7 500 larm/händelser under ett år, eller i snitt 20 per dygn.
  • Ny samhällsgemensam ledningscentral i Örebro 2023. Kommer drivas av Polisen. SOS Alarm och räddningstjänstens larm och ledning hyr in sig i gemensamma lokaler med polisen.