Nyhet

Hamre-domen överklagas

Den friande domen i Hamre-fallet överklagas till hovrätten. Åklagaren anser att insatsledaren ska dömas till dagsböter för miljöbrott.

I mitten av december friades insatsledaren av en oenig tingsrätt. Vid insatsen i januari 2015 användes B-skum som förstörde dricksvattnet i byn. Försvaret hävdar att kunskapsläget om brandskummens skadlighet då var ett annat inom räddningstjänsten och nämndemännen anser inte att insatsledaren hade skyldighet själv skaffa sig kunskap.

Insatsledaren i Hamre friades

Rättens ordförande anmälde skiljaktig mening och anser att insatsledaren har ansvar för vad han släpper ut i miljön. Genom att använda det miljöskadliga B-skummet visade insatsledaren allvarligt oaktsamhet.

Som grund för överklagan konstaterar åklagaren att det i tingsrätten bevisades att det är skumsläckmedlet som orsakade miljöskadan och att insatsledaren har ett särskilt ansvar för de åtgärder som vidtogs under insatsen. Däremot att tingsrättens majoritet i slutändan gjorde fel bedömning av insatsledarens ansvar.

Åklagaren delar den bedömning som rättens ordförande gjorde med tillägget att vid bedömningen av vilka krav som ska ställas på en insatsledare ska det beaktas den ställning som insatsledaren ges i Lagen om skydd mot olyckor.