Nyhet

Över 3 000 utvecklade bostadsbränder

En bit över 3 000 bostadsbränder är utvecklade. Siffrorna är ett snitt för 2014-2016.

Utvecklad brand innebär att det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer eller att branden spridit sig utanför startföremålet.

Statistiken medföljer Öppna jämförelser som tas fram av SKL, Sveriges kommuner och landsting, i samarbete med bland annat MSB. Bostadsbränder och brandförebyggande arbete riktat till enskilda är temat i senaste utgåvan.

Glömd spis och soteld är två brandorsaker som det ofta varnas för. Spisen (22 procent) och soteldar (10) orsakar tillsammans ungefär en tredjedel av alla bostadsbränder.

Öppna jämförelser visar att 175 kommuner hade färre än 0,1 soteld per 1 000 invånare. En kommun (Vansbro) hade mer än 1 brand per 1 000 invånare orsakad av soteld.

Där spisen var brandorsak hade 114 kommuner färre än 0,1 bränder per 1 000 invånare . Flest är 0,54 bränder (Bjurholm).

230 kommuner (79 procent) har i Öppna jämförelser svarat att de arbetar med antingen individanpassat brandskydd, riktade kommunikationsinsatser eller kampanjen Aktiv mot brand i syfte att förbättra brandskyddet för privatpersoner.

LÄS MER

Lista över kommuner med minst och flest bränder

Lista över olyckskostnader i landets kommuner

Bostadsbränder minskar mer än dödsbränder