Nyhet

Lista över olyckskostnader i landets kommuner

Samhällets kostnader för olyckor skiljer runt om i landet. I elva kommuner ligger kostnaden under 5 000 kronor per invånare, i 42 kommuner över 10 000.

Lägst kostnader noteras för Hammarö, 4 300 kronor, medan Sorsele ligger högst på 15 000. Medianvärdet är 7 800.

Statistiken finns i Öppna jämförelser, som tas fram av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med MSB.

Varje år dör cirka 3 000 personer som är skrivna i Sverige på grund av olyckor, cirka 100 000 bli inlagda på sjukhus och 700 000 besöker en akutmottagning.

Samhällets kostnader för olyckor har fördelats ut på varje enskild kommun med hjälp av hur många olyckor som inträffar i varje kommun.

Antal olyckor har beräknats med hjälp av MSBs statistik över dödsbränder och räddningsinsatser (drunkning, bränder, och trafikolyckor), Socialstyrelsens patientregister (fallolyckor, övriga olyckor), och Stradas polisrapporterade trafikolyckor.

Uppgifter från Malå och Norsjö saknas i sammanställningen.

Samhällets olyckskostnader per invånare i landets kommuner:

statistik skadekostnader

statistik skadekostnader

LÄS MER

Lista över kommuner med minst och flest bränder

Över 3 000 utvecklade bostadsbränder

Bostadsbränder minskar mer än dödsbränder