Nyhet

JO utreder Södertörn för repressaliebrott

Justitieombudsmannen utreder Södertörns brandförsvarsförbund för brott mot det grundlagsfästa repressalieförbudet.

Detta efter en anmälan från två brandmän som förklarats icke önskvärda sedan de kritiserat Södertörns rekrytering av outbildade brandmän.

– Det är ett arbetsmiljöproblem att man anställer outbildade människor som inte har tillräcklig kompetens för att utföra yrket. De får en betald nio veckors internutbildning och får därefter samma karriärmöjligheter som någon med en tvåårig eftergymnasial utbildning. Det är jätteviktigt med mångfald bland personalen, men man måste samtidigt ha vissa basala kunskaper för att kunna utöva yrket och kvalitetssäkra verksamheten, säger Emil Skoglund som tillsammans med kollegan Pontus Westlund gjort anmälan.

Efter avslutad SMO-utbildning började Emil och Pontus 2013 som sommarvikarier på Södertörns räddningstjänstförbund. Därefter anställdes båda på timanställning och sommaren därpå fick de på nytt sommarvikariat i förbundet.

– Då ser vi hur många av våra vikariekollegor som vickat i fem år blir omsprungna av folk som saknar både utbildning och erfarenhet som brandman och som får tillsvidareanställning. Det fick bägaren att rinna över, säger Emil Skoglund.

De började ställa frågor om rekryteringen, vilka kompetenser som efterfrågas för att alla ska ha lika möjlighet att komplettera sina utbildningar. De tyckte inte att de fick något gehör från ledningen och skrev då en debattartikel i nättidningen Nyheter24 för att väcka diskussion.

Sent en kväll kort därefter fick både Pontus och Emil samtal från rekryteringssamordnaren som berättade att de inte längre var önskvärda i organisation, att de inte uppfyllde kravprofilen och att det fanns andra som passar bättre som brandmän.

– Vi blev förkrossade och inser att det är på grund av att vi väckt opinion kring ett ibland känsligt ämne. Här har man utåt sett pratat om mångfald och mångfald är i mina ögon också yttrandefrihet och olika åsikter. En förutsättning för att samhället ska gå framåt är att öppet kunna debattera och väcka opinion.

Att de inte skulle uppfylla kravprofilen anser båda är ett svepskäl.

– Vi hade kunnat acceptera det om vi fått dåliga omdömen som brandmän, men vi har tvärtom väldigt bra omdömen. Speciellt i fråga om att representera organisationen utifrån etablerad värdegrund. Där har vi toppbetyg.

Då kände de att de måste gå vidare och med stöd från Centrum för rättvisa har de gjort en anmälan till JO.

– Hade vi varit kvoteringsförespråkare då hade vi haft möjlighet att utvecklas i Södertörn, men är man kritisk mot ett rekryteringsförfarande som kan liknas vid kvotering – som är olagligt – då har man inte något att hämta.

Södertörn tillbakavisar

Södertörn anser inte att man brutit mot repressalieförbudet. De två har inte fått sparken på grund av debattartikeln, det var ett sommarvikariat som gick ut.

Lars-Göran Uddholm– De fick löfte om timanställning och det fullföljde vi. De skrev artikeln efter att de hade slutat som vikarier, säger räddningschef Lars-Göran Uddholm.

Det är andra gången Södertörn hamnar i tvist för sina rekryteringar. 2011 stämdes Södertörn av Centrum för rättvisa för olaga diskriminering sedan en SMO-utbildad blivit förbigången. Det gick aldrig till rättegång utan Södertörn valde förlikning och betalade 100  000 kronor.

Södertörn anser sig tvingad att rekrytera andra än SMO-utbildade. Man behöver fler kompetenser.

– En sådan är språk, det är också sjukvård. Ökad jämställdhet och mångfald är inte heller något man får via SMO, säger Lars-Göran Uddholm, som inte tycker att det är mångfald till varje pris som gäller.

– De blir lika bra brandmän i slutändan. Vi jobbar med en förändring och den förändringen är inte väl sedd hos alla.

LÄS OCKSÅ