Reportage

- Kan inte ha den här ökningen

– Någonting måste ske. Vi kan inte ha den enorma ökningsfrekvens som vi har, säger Per Friis, brandmästare i Hässleholm.

Han leder den grupp som tillsatts i Skåne för att analysera varför larmen ökar så kraftigt.

– Grundinställningen är att vi ska hjälpa till i luckorna mellan lagstiftningarna, men sjukvårdsärenden tenderar att öka så mycket att man kan undra om vi är rätt på det. Tanken är ju inte att vi ska ta över ansvaret från hälso- och sjukvårdslagen, säger Per Friis.

– Hur många ambulanser som ska finnas är ju politiska beslut och jag vet inte om dimensioneringen är okej. Det kanske skulle finnas någon form av norm, "så här många invånare, så här många ambulanser".

I Skåne har man redan stramat åt kriterierna, och åker inte längre på så kallade traumalarm.

Dock rycker man fortfarande ut på IVPA-larm och sjukvårdslarm, som innebär olika innehåll. Dessutom har man assistans till ambulanssjukvården, med bärhjälp, terrängtransport samt dörrforcering.

Den stora mängden larm får oönskade effekter, menar Friis som hävdar att man är rätt överens i Skånes 33 kommuner.

– Det är flera aspekter. En gäller deltidsstationerna. Arbetsgivarna kan bli irriterade när personalen lämnar arbetet allt oftare. Vi har redan exempel på att man inte får vara med i räddningstjänsten för arbetsgivaren. Dessutom har vi inte full kostnadstäckning för larmen, vilket innebär att en viss del av den kommunala skattekronan puttas in i sjukvården, istället för att denna utgift som brukligt bekostas via regionkassan.

Per Friis efterlyser en tydligare styrning och mindre gränser mellan myndigheter och organisationer.

– Fokus på att rädda liv gör att ansvariga ibland inte tänker efter. Vi kanske är feldimensionerade. Man kanske ska ha fler ambulanser och färre brandbilar. Och varför finns det inte deltidsambulanser även i södra Sverige? Det kunde man ha i vissa fall, kanske knutna till vårdcentralen? Även ambulanssjukvården måste tänka nytt. Ingenting är omöjligt om viljan finns.

– I vissa lägen är det kommunala självbestämmandet förödande. Det finns både för- och nackdelar, men om det funnits lite tydligare regler eller lite mera detaljerad lagstiftning i dessa frågor, vore det oerhört skönt och så mycket enklare för alla parter.

– Styr upp hur det ska vara för jisse namn! Varför ska vi ha så många lösningar, det blir bara förvirrande. Många av oss tycker det vore skönt med lite direktiv. Det bästa vore ju att Socialstyrelsen och MSB träffades och sa att "så här ska det gå till".

Den "rosa" personalen som åkte ut i både röda och vita bilar försvann, konstaterar Per Friis.
– Visserligen sitter vi i röda bilar, men vi känner oss ganska rosa igen. Hjulet är runt, det mesta kommer tillbaka igen.

LÄS MER