Erfarenhet

Lyckad insats mot radhusbrand

Problemet bränder i radhus har det skrivits om många gånger i Tjugofyra7. Det handlar ofta om bristfällig brandsektionering som gör det svårt att förhindra att branden sprids mellan radhuslägenheterna.

Men det kan, trots byggnadsbrister, också gå bra. Som i det här fallet vid en radhusbrand i Hagfors kommun i oktober förra året. Valet av taktik och metod lyckades stoppa branden i ett tidigt skede.

Natten den 26 oktober observerar en förbipasserande att det brinner och slår ut öppna lågor från en radhuslägenhet.
Personen larmar och väcker övriga hyresgäster som utrymmer sina lägenheter.

Två personer kunde inte nås, den boende i lägenhet 6c var bortrest. Innehavaren av lägenhet 6e befarades vara inne i den kraftigt brinnande lägenheten eftersom bilen stod parkerad utanför.

Radhuslängan har fem lägenheter i ett plan. Byggnader som denna, uppförda på 70-talet, ska ha en brandavskiljning i 60 minuter mellan lägenheterna och 30 minuter mot vinden. Vindsgavlarna är utförda med endast träpanel, ingen brandavskiljning på vinden mellan lägenheterna.

Utryckande styrkor som larmades till platsen var Ekshärad deltid, Hagfors insatsledare med deltid samt ambulans och polis.

Klockan 05.15 var första styrka på plats och påbörjade omedelbart utvändig släckinsats samt kontroll av vilka som hade utrymt från lägenheterna. Efter samråd via radio med insatsledaren larmades även Munkfors deltid.

Kort därefter var lägenhet 6e samt förråd helt övertända, det brann på vinden till 6d samt kom rök ut från vinden på 6c.
När insatsledaren anlände till platsen togs beslut om att upprätta en begränsningslinje mellan 6c och 6d.

Hagforsstyrkan fick till uppgift att övertrycksventilera boendedelen på 6c med fläkt samt jobba med tre dimspikar från taket på 6c mot 6d.
Beslutet att ha 6d som begränsningslinje innebar att stora vattenskador stod att vänta. Inga nya uppgifter kring den saknade personen hade vid denna tidpunkt framkommit.

skiss över taktikenInsatsledaren delade in skadeplatsarbetet i tre sektorer:

 • A: Yttre släckning av lägenhet 6e och förråd samt personbil som antänts av strålningsvärmen.
 • B: Taket. Friläggning och släckning på lägenhet 6d.
 • C: Håll begränsningslinjen

06.10 hölls ett ledningsmöte där det konstaterades att begränsningslinjen höll och att räddningstjänstens fläkt gav mycket bra resultat. Arbetet fortsatte utan förändring.
07.00 var branden under kontroll och akut restvärdesräddning påbörjades genom vattenuppsugning av golv samt övertäckning av lösöre i 6d.

En halvtimme senare meddelade polisen att den saknade lägenhetsinnehavaren till brandlägenheten var funnen välbehållen på annan ort.
Räddningstjänsten avslutades och restvärdesledare tog vid. 14.00 meddelades de boende i 6a-6c att de kunde återvända till sina lägenheter.
Branden var anlagd och startade i lägenhet 6e.

Relaterat
Erfarenheter
 1. Att där det är möjligt sätta hotade utrymmen under övertryck så fort som möjligt fördröjer eller hindrar brand- och rökspridning samt ger mycket bra restvärde.
 2. Dimspik är ett bra alternativ till skärsläckare.
 3. Bra med tidig sektorindelning.
 4. Mycket gott samarbete med polis, ambulans och restvärdesledare.
 5. Utvecklingspotential finns kring utformningen av befälsfordonet.
 6. Vore önskvärt med hjälmkamera. Nu blev det inga bilder tagna inledningsvis.
 7. Lättare med dokumentationen om sådan funnits.
Effekter av insatsen
 • Erfarenheterna från räddningsinsatsen kar kommunicerats och spridits inom organisationen och övriga kommuner i länet.
 • Investering i ytterligare en fläkt. Detta i syfte att möjliggöra en liknande räddningsinsats vid fall där en brand har startat i en mittenlägenhet av en radhuslänga.
 • Nytt ledningsfordon kommer att skaffas.