Reportage

Vill ha checklista av Försvarsmakten

Han var den sista stabschefen i det statliga civilförsvaret i Strömstad i slutet på 1980-talet och trodde aldrig att han skulle få uppleva något liknande igen.

STRÖMSTAD
— Nu pratar jag om ransoneringslag, tjänsteplikt och att man kan plocka ut 60 timmars arbetsvecka. Hade jag sagt det här för fem år sen hade de tittat på mig som ett ufo. Men nu finns en förståelse igen.

Det säger Peter Dafteryd, beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef i Strömstads kommun. Att det finns en förståelse för planeringen för höjd beredskap tackar han den "spark" man fick genom överenskommelsen mellan MSB och SKL 2017. Då var Peter Dafteryd kommunstyrelsens ordförande och tjänstledig från jobbet som beredskapssamordnare.

— Överenskommelsen kom som en blixt från klar himmel men vi vilade inte på hanen utan drog igång direkt. Mitt intresse för frågorna var ju inte lägre för att jag råkade vara politiker under en period.

Lär av det gamla — hemskyddsområden robust

Ett av kraven är att det ska finns en säkerhetsskyddschef men det har Strömstad haft sen ett tiotal år tillbaka.

— Vi började titta på krigsorganisation och krigsplaceringar av personalen. Huvud­ingången har varit att göra så få förändringar som möjligt, men ta höjd för de tilläggsuppgifter som kommer under höjd beredskap och krig som en vanlig svensk kommun aldrig varit i närheten av.

En utmaning är att kommunstyrelsen ska vara högsta civila försvarsmyndighet på lokal nivå.

— Sedan 2003 har vi tragglat med att få kommunledningar och politiker att förstå att det finns en lag om extraordinära händelser när en krisledningsnämnd träder i aktion. Efter 17 år börjar det bli ett självspelande piano, men nu kommer vi och säger att vid höjd beredskap är det inte krisledningsnämnden utan är det kommunstyrelsen.

En utmaning är att få yngre generationer att förstå innebörden av höjd beredskap och fullmaktslagar. Krigsplaceringen är förberedd och informerad men det är ändå en del som velat diskutera och ifrågasätta.

— När vi har krigsplacerat kommer man till två handläggare. Den ena är i 55-60-årsåldern och har gjort värnplikten. Här har du din krigsplacering. Jaha, gå till jobbet som vanligt, det var ju inget spännande och så fortsätter han jobba. Kollegan, 26 år och nyutexaminerad tittar på krigsplaceringen och säger: – Krigsplacering? Det har inte jag gått med på. Det krävs två för ett avtal.

— Då får man förklara att det är inget avtal. Kommunen har tagit reda på att du är tillgänglig och vi krigsplacerar dig på jobbet. Du ska gå till jobbet och utföra ditt arbete, men du kan inte göra något annat för vi har krigsplacerat dig.

Även om Peter Dafteryd var med under det gamla civilförsvaret fanns inte mycket att bygga på.

— Det strimlade vi för länge sedan, det var evig fred. Vi hittade faktiskt gamla planer som sparats av misstag, men ingenting stämmer. Vägar är ombyggda, annan bärighet, en del blivit sämre, andra bättre. Motorvägen fanns inte, det är mer skillnader än likheter. Fördelen med det gamla är att plockar man rubrikerna missar man inte ett helt ämnesområde.

Han säger att kommunen har en ny resa att göra och man är en bit på väg.

— Vi har ett utkast till krigsorganisation och en ledningsplan för höjd beredskap och krig. Vi har tittat på säkerhetsskyddsfrågorna, vi har gjort en säkerhetsskyddsanalys som gör att vi har ett rätt bra underlag för vad som är skyddsvärt. Vi har utbildat kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningens tjänstemän i vad som händer under höjd beredskap och civilt försvar. Och vi körde den distribuerade del två av TFÖ i början av januari. Det var ett väldigt positivt engagemang från både politiker och tjänstemän.

Det råder delade meningar bland kommunerna om krigsplaceringen. Strömstad har valt att krigsplacera all personal.

— Om det är rätt kan jag inte säga. Det finns andra kommuner som säger att de kommer inte att krigsplacera någon, utan går på tjänsteplikten, att alla har en skyldighet att inställa sig. Vi har valt alla för att det är lätthanterat administrativt, men ingången är också att vi vill göra så få justeringar i ordinarie organisation som möjligt. Vid första nivån skärpt beredskap har kommunen fortfarande uppdraget att bedriva kommunal verksamhet så långt möjligt.

Under nästa steg, högsta beredskap, säger lagen att all verksamhet som kommunen bedriver är en del av det civila försvaret.

— När vi säger att nu stänger vi gymnasieskolan, med undantag av vårdlinjen, då har vi kanske frigjort 70 lärare som behövs på annat håll. Idag har vi ingen kvälls- eller nattverksamhet i förskolan. Det kommer vara så att båda föräldrarna är krigsplacerade och vi kommer behöva ha förskoleverksamhet dygnet runt. Det är enormt resurskrävande och jag tror inte det räcker med att vi krigsplacerat hela personalen, vi kommer ändå att få ta in nyblivna pensionärer med tjänsteplikten.

Kommunen har också identifierat ett antal befattningar som graderats i prio 1, 2 och 3. Prio 1 och 2 är oumbärliga.

— Prio 3 är möjliga att flytta. Men i vår krigsorganisation kommer vi inte att göra de omflyttningarna. Vi kommer bara att visa på att omflyttningar är möjliga och vad vi förordar. Om vi skulle hamna i höjd beredskap blir det upp till kommunstyrelsen att ta beslut.

Det stora arbetet är att ta fram förslag på krigsorganisation, målsättningen är att ha ett färdigt utkast innan årets slut.

— Sen räknar jag med att det kommer en ny överenskommelse under hösten som gäller 2021-2022 och att vi får nya direktiv om vad vi ska titta på. Det får inte bli att processen stoppas upp. Nu gäller att hålla nivå på ersättningarna för att hålla arbetet igång och att mata på med nya arbetsuppgifter.

Det Dafteryd efterlyser i nästa steg är mer kött på benen från Försvarsmakten. Annars kan inte ledningsplanen för höjd beredskap och krig slutföras.

— Om det kommer en hemvärnsbataljon med 600 man och jag som kommunal företrädare hamnar vid ett bord med bataljonschefen mitt emot mig, då vill jag veta vad Försvarsmakten kommer att begära av kommunen. Är det mat? Drivmedel? Vatten? Duschutrymmen? Jag skulle vilja ha en checklista så vi vet vad vi ska öva. Jag hoppas nästa del blir att vi också ska börja öva. Det får inte bli så att TFÖ 2020 blev en diskussionsövning och att det kommer en ny diskussionsövning om 20 år. Jag vill ha en övning som innehåller lite verkstad, säger Peter Dafteryd.