Reportage

Lär av det gamla – hemskyddsområden robust

Skövde var referenskommun när MSB tog fram vägledningen "Rätt person på rätt plats" för krigsorganisation och krigsplacering. Kommunen är väl framme i arbetet med sin krigsorganisation.

Även om det mesta behöver byggas upp från grunden i ett nytt civilt försvar finns saker att lära från när det sist begav sig. På 1980-talet skickades broschyren "Om kriget kommer till Skövde" ut till alla hushåll i kommunen.

– Den tittar vi på och det är så mycket smarta saker. Man ser hur man organiserat sig och då är hemskyddsområdena själva organisationsstrukturen. Jag ser gärna att vi återgår till hemskyddsområden för det blir väldigt robust, säger Markus Wästefors, säkerhetschef i Skövde kommun.

Det han saknar för att komma hela vägen är den lagstiftning på civilförsvarssidan som togs bort när det gamla civilförsvaret lades ner i mitten av 1990-talet.

– Den lagstiftningen skulle lägga sista pusselbiten för hur vi ska organisera civilt försvar hela vägen ner. Skulle det mesta slås ut, även stadshuset, skulle vi ytterst ha hemskyddsområden. Ur det perspektivet skulle jag gärna se att man bestämmer sig för om man ska ha dom igen, för där snackar vi om ett arbete att återuppbygga.

Det viktigaste i arbetet med en krigsorganisation är att kartlägga vilka uppgifter som måste utföras, att ingen missas. Det gäller att ha koll på lagstiftningen på respektive område och i det arbetet är det avgörande att få med sig nyckelpersoner.

– När vi kikade på förra ​krigsorganisationen noterade vi att det finns ett "blint" område där vi helt enkelt inte vet vilka uppgifter som finns. Handboken från MSB är bra, men man ska inte tro att man som säkerhetssamordnare kan reda ut det här själv. Man måste få med sig sektorerna så de gör sin läxa med att kolla vad vi måste göra och vilka uppgifterna är. Det jag är orolig för är sakerna som man inte är riktigt säker på om de finns. Begravningstjänst var en sån sak som skvalpade lite men nu har man bestämt sig för att det är Svenska kyrkan som fortsatt har ansvar.

Resultatet han ser framför sig är krigsorganisation 1.0. Sen är frågan om nästa blir version 1.1 eller 2.0. Det viktigaste är att det blir någorlunda lika i hela Sverige. Markus Wästefors vill inte se en situation där en kommun krigsplacerar hundra procent och en krigsplacerar en handfull.

– Vi är med i en arbetsgrupp med ett antal andra kommuner där vi diskuterat frågan och det är allt från en handfull specialister och ledande befattningar för att det ska vara enkelt att hantera, hela vägen upp till alla i hela kommunen. Jag tror ju mer på alla i hela kommunen än en handfull. Det är svårt kommunicera att de enda viktiga är de högsta cheferna. Tror snarare vi kommer att hamna i alla än några få.

Det största bekymret har varit att administrera en årlig personalomsättning på 13 procent.

– Vi är 4 500 tillsvidareanställda. Till dessa ska vi skicka beslut om att de inte längre är krigsplacerade och motsvarande till de nya att de är krigsplacerade. Så vi har inte gått hela vägen till att krigsplacera utan har börjat med krigsorganisationen. Vi har tänkt väldigt noga och vet ungefär hur vi vill ha det och det finns ingen anledning att kasta sig över krigsplacering innan man har funderat klart.

För Skövde är målbilden att ha klar organisationen till sommaren och krigsplaceringen till årsskiftet. Markus Wästefors vill se flera klara besked inför det fortsatta arbetet.

SKÖVDE
– Jag tror man behöver titta på de nationella styrningarna kring dimensioneringen av det civila försvaret. Vi behöver på ett glasklart sätt veta kraven som ställs på oss. Jag förstår att det i vissa sammanhang kan vara svårt att uttrycka med tydlighet, men för att kunna driva de frågorna gentemot politiken eller kommunledningen behöver jag veta uthållighetsnivån.

Han tror att alla kommuner har ett säkerhetsskyddsarbete att göra.

– Vi har en av de svåraste säkerhetsskyddsanalyserna klar och nu ska vi börja med den näst svåraste. Det är ett stort arbete med analyser och när de är gjorda är det rätt dyra åtgärder.