Reportage

– En enda generalplan kommer aldrig att funka

– Utgå inte från en enda generalplan, det kommer aldrig att funka.

Det säger Jan Wisén, MSB, inför den vägledning för insatser vid plötsligt dödligt våld som håller på att tas fram.

Storstockholm och Storgöteborg har legat på för att få en vägledning och tycker att det tagit för lång tid.

Jan Wisén– Vi hoppas vara överens om den inom kort tid. Hade hoppats att det skulle gå fortare, men det har varit en utmaning att samordna aktörer med väldigt olika organisatoriska förutsättningar, säger Jan Wisén.

Arbetet med vägledningen inkluderar hela hotskalan där dåd som det på Drottninggatan i Stockholm är ytterst på skalan. Men där finns också knivskärning, skolskjutning med mera.

– De är likartade i sin karaktär, men utmanar på olika sätt. Vi kan tänka oss en händelse i glesbygd med deltidsbrandmän på plats men polisen kanske kommer efter 30 minuter. Vad kan deltidarna göra, hur får de agera?

Vägledningen kommer innehålla en rad moment, inte minst mental förberedelse.

– Ett gemensamt språk är viktigt, och att öva och åter öva. Den enskilde kanske står inför detta en gång i livet och kommer – lyckligtvis – inte lära sig via rutiner. Jag tycker det behövs en gemensam utbildning.

En utmaning är att det inte alltid går att följa en i förväg framtagen plan, anser Wisén.

– Man måste naturligtvis ha en plan, men också kunna improvisera. Det kräver noggranna förberedelser men också mycket övning. Någon sa att det är som att spela jazz – det kräver både skicklighet och improvisation.

Attentat eller liknande händelser kräver också nytt förhållningssätt av räddningstjänst och ambulans som tidigare väntat vid skyddad brytpunkt.

– Polisen kanske vid en händelse aldrig någonsin kan säga att det är säkert, samtidigt accepterar inte samhället att man avvaktar. Det ställer oerhörda krav på ledningen att riskbedöma vid varje enskilt fall. Men det kan också vara så att övergripande ledning inte fungerar initialt. Då kan lokala chefer få agera väldigt autonomt, kanske även den enskilde insatspersonen måste agera på eget initiativ.

Hur lång tid det tar att etablera ett gemensamt arbetssätt går inte att svara på.

– Men det är först när brandmannen är trygg i sitt agerande som vi anser oss vara i mål, säger Jan Wisén.

Läs också

Blåljus måste samarbeta bättre

Större ansvar vid terror för Storstockholms brandförsvar

Vägledning hantera våld och terror brådskar

Så ska hot och våld mot blåljus förebyggas