Reportage

Civilt och militärt spränger gränserna

I skuggan av en rad terrordåd runt om i Europa tränar Försvarsmakten och det civila samhället på att hantera ett växande problem med olika sprängmedel.

Fredrik Zetterberg— Det är tillsammans vi kan lösa uppgiften, konstaterar överste Fredrik Zetterberg som leder Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec.

Försommarmorgon i närheten av järnvägsstationen i Nässjö. Truppminor och luftvärns-​ammunition ska lastas på ett tåg när transportfordonet kommer i rullning och välter över kanten vid spåret.

Explosionen blir kraftig och skakar det passagerartåg som står en bit bort. Perrongen blir snabbt ett kaos med utspridd ammunition, avlidna personer och skadade som skriker på hjälp.

Det dramatiska spelet är bara ett av ungefär två hundra övningsmoment under Swedecs övningsdagar på olika platser i Småland i mitten av maj, där syftet har varit att träna samverkan kring situationer med explosiva ämnen.

Gränsen mellan det civila och militären är fortfarande skarp, vilket går tillbaka till militäringripandet i Ådalen 1931, förklarar Fredrik Zetterberg som är chef för kompetenscentrumet Swedec i Eksjö där såväl Polisens bomb​grupper som Försvarsmaktens ammunitionsröjare och MSB:s experter utbildas.

—Jag tycker att lagstiftningen är bra och vi märker att den fungerar när vi övar, men vi behöver öva mer. Samtidigt efterlyser han enklare regler och funderar på om inte den militära kompetensen borde användas ännu mer i civila sammanhang.

—Det har blivit vanligare med hemmagjorda explosiva saker som på flygplatsen i Bryssel. Där skulle 5 000 väskor sökas igenom, och hos dem är det mer naturligt att polisen kallar in militären.

Fredrik Zetterberg hoppas att en följd av att regeringen vill stärka totalförsvaret blir att någon form MSB-sponsrade kommunala ammunitionsröjningsexperter i räddningstjänstens regi återinförs. De fanns runt om i landet för runt 30 år sedan.

Det skulle innebära en högre förmåga hos totalförsvaret att hantera ammunitionshändelser vid höjd beredskap.

Vid attentatet i Stockholm fanns inledningsvis uppgifter om en bomb i lastbilen och övningen i Nässjö blir en tydlig påminnelse om svårigheterna med explosionsrisker i bebyggelse och civila miljöer, med väntan på militära ammunitionsröjare från Eksjö som ska inventera last och skador.

— Ändå gick det snabbare än förra gången, konstaterar övningsledaren Håkan Johansson som redan innan övningsdagarna är avslutade kommit till två konkreta slutsatser.

— Sambandet mellan militär och kommunal insatsledare i Rakel brister, vi måste ha färdiga talgrupper där vi kan gå in. Dessutom måste användningen av torniquet (avsnörande förband) få större spridning civilt. Tre personer kunde ha räddats med detta i fredags.

Ytterligare en fråga är hur de ganska exklusiva erfarenheter som Höglandets räddningstjänst och den lokala ambulanssjukvården nu fått ska spridas bland kollegor över landet, "kanalerna är inte riktigt uppsmorda", som Håkan Johansson uttrycker det.

Och det torde vara en viktig fråga om man tar Swedecs chef Fredrik Zetterberg på orden.

— Ingen av oss hade klarat detta på egen hand, vi löser uppgiften tillsammans.

Läs också

Fakta

  • Övningen Swedec EOD-SEE-17, genomfördes 8-17 maj.
  • Omkring 200 övningsmoment kring ammunitionsröjning, både konventionell och improviserat tillverkad ammunition.
  • En lång rad myndigheter och samhällsfunktioner deltog, från ammunitionsröjare till personal inom exempelvis Trafikverket.
  • Moment genomfördes i Jönköping, Eksjö, Nässjö och i Oskarshamn, där kärnkraftverket OKG och SKB, Svensk kärnbränslehantering, deltog.
  • SEE-17 är en årlig övning, i år viktig del i förberedelserna för höstens militärövningen Aurora 17 och totalförsvarsövningen TFÖ 2020.

Begrepp

  • EOD, ammunitionsröjning (Explosive Ordnance Disposal)
  • Militär EOD – ammunitionsröjningsgrupper, finns på ett antal av Försvarsmaktens förband.
  • Polisiär EOD – Polisens bombgrupper, utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö,
  • Civilt/humanitärt EOD – MSB:s ammunitionsröjningsgrupper som kallas in vid behov och verkar internationellt.
  • Swedec – totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö där Försvarsmakten samt Polisens bombgrupper utbildas. Samarbete sker med MSB med flera.