Nyhet

Behov av fler räddningsvärn utreds av MSB

Behöver räddningstjänsterna inrätta fler räddningsvärn? MSB har fått i uppdrag av regeringen att analysera kommunernas behov.

– Frivilliga krafter i form av räddningsvärn kan fungera som en viktig resurs vid omfattande och långvariga räddningsinsatser. Regeringen ger därför MSB i uppdrag att kartlägga behovet och föreslå hur de kommuner som vill inrätta eller utveckla räddningsvärn kan stödjas, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Räddningsvärn (brandvärn) finns runt om i Sverige, framförallt i glesbygd/landsbygd där det inte finns underlag för en beredskapslagd deltidskår.

Brandmän i räddningsvärn är frivilliga och har inget krav på att inställa sig vid larm, men erfarenheten är att uppslutningen brukar vara god. I Tyskland finns en miljon frivilliga brandmän, de är dock utbildade för mer avancerade uppgifter.

Under förra sommarens skogsbränder var insatserna omfattande och långvariga och det lär vara skälet till MSBs uppdrag.

Regeringen skriver på sin webbsida:

”Att släcka en stor skogsbrand på ett effektivt och säkert sätt ställer höga krav på kompetens och erfarenhet, men i arbetet ingår också uppgifter som inte ställer samma krav. Räddningsvärn bör därför i större utsträckning än i dag kunna vara ett lämpligt och ändamålsenligt komplement till den ordinarie räddningstjänstverksamheten när det gäller vissa begränsade men viktiga uppgifter.”

MSBs ska komma med förslag till åtgärder och rekommendationer som stöd för de kommuner som önskar inrätta räddningsvärn eller utveckla befintliga räddningsvärn.

Arbetet ska redovisas senast den 29 november.