Erfarenhet

Förödelsen hos Polarbröd

En augustikväll hände det som inte fick hända vid Polarbröds anläggning i Älvsbyn. Något gick fel och på det följde en rad olika omständigheter som tillsammans med historiken kring byggnaden, medförde stora konsekvenser för företaget, dess anställda och orten.

Hur kunde det gå så illa?Från liten brand till totalbrandDe lärdomar som går att dra efter denna tråkiga händelse, kan sammanfattas med ”det gäller att fånga de små händelserna innan de blir stora och i det stora mer se till helheter snarare än detaljer”.

Varför blev det så här?

När branden var ett faktum, skrevs i media att en liten brödbit orsakat en totalskadad fabrik.

Är detta möjligt tänkte många, i dag, i Sverige, med alla de regler och rutiner som finns kring byggnation och brandskydd?

Vad hände egentligen? Vad kunde ha gjorts? Vad hade gjorts? Det är frågor som vi är många som ställer oss.

I den olycksutredning som Christer Björkman vid Umeå Brandförsvar genomfört och som Ulf Bergholm vid MSB ansvarat för, framkommer en hel del intressanta men i stora stycken redan kända lärdomar.

Och det är just detta, att det i allt väsentligt inte är helt nya erfarenheter som kanske är det stora bekymret och där lärandet är extra viktigt.

För visst vet vi som jobbar med brandskydd att bränder i större byggnader som byggts till, byggts om och där verksamheten förändrats över tid är ett stort problem?

Med detta sagt, vill jag tydliggöra att Polarbröd i Älvsbyn verkligen inte är ensamma om denna typ av problem, men att de var de som hade ”oturen” denna gång.

Om vi alla inblandade aktörer försöker ta ordentlig lärdom, kanske vi på sikt kan minska antalet liknande bränder i framtiden.