Reportage

Beredskap för personalresurser behövs

– Vi kommer dela med oss av våra erfarenheter, lyfta frågor om vi kunde gjort mer förebyggande arbete, om kommunledningen kunde gjort något annorlunda, säger Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun.

Här är några av lärdomarna och erfarenheterna efter it-attacken:

Säkerhet

– Säkerhetsrutiner och -policy behöver ses över och uppdateras. Man måste säkerställa att det finns backup på allt, och jag tror vi kommer titta på att inte ha alla servrar inom kommunen. Nu slogs alla våra runt 100 servrar ut.

– Kommunens webbsida bör lagras på två platser och det bör byggas en krissida på extern server. Händer en kris är information det viktigaste.

– Rutiner för åtgärder under en kris behövs. Beroende så klart på vilken händelse det handlar om, men i det aktuella fallet att alla datorer ska samlas in, ha en prioritetsordning klar i förväg.

Kommunikation

– Det bästa är om man kan tillsätta en person kopplad till it-enheten, som arbetat med kommunikation tidigare, så att it-experterna kan jobba i fred.

– Transparens blev en viktig och positiv faktor. Att våga berätta om allt som inte är bra är väsentligt, den erfarenheten tror jag är nyttig för andra aktörer. Våra ledord har varit: trovärdiga, transparenta, tillgängliga och med stort tålamod. Vi hade en huvudtalesperson, det skapar trovärdighet.

– Varje dag har vi lagt upp strategier för att nå ut med information till alla våra målgrupper och samtidigt få arbetsro att lösa problemen. Genom att vi varit transparenta och gått ut med all information har vi också fått bra spridning i media, vilket i sin tur har gjort att våra medborgare, kunder och brukare nåtts av informationen trots att vissa kanaler legat nere. Det gav positivt resultat.

Personalresurser

– Det är inte hållbart att personal ska jobba så extremt mycket under längre tid, en faktor att ta lärdom av. Beredskap för personalresurser behövs. Att kommuner samarbetar och i förväg har en plan för hur man hjälper varandra om någon drabbas av en kris är kanske en väg.

Analogt behov

– Att från en timme till en annan gå över från digitalt till analogt, i den digitala värld vi lever i, det är inte lätt. Kan vi förlita oss på att ha all information digitalt? Vi kanske måste jobba lite parallellt, ha den viktigaste informationen både analogt och digitalt.

Läs också

– Budgetera med säkerhet

Så minskar du risken för it-attacker

När Kalix slocknade