Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur webbplatsen www.tjugofyra7.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.tjugofyra7.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via redaktionen@tjugofyra7.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet på www.msb.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DIGG). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i WCAG-standarden.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1 

Kända tillgänglighetsbrister

 

Beskrivning

WCAG

Nivå

Det är svårt att nå webbplatsens funktion för godkännande av kakor (HeyKlaro) med hjälp av tangentbord.

2.1.1 "Utveckla systemet så att det går att använda enbart med tangentbord"

A

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsens tillgänglighet har testats med hjälp av tekniska analysverktyg och med stöd av externa tillgänglighetsexperter.

Senaste bedömningen gjordes senast 2022-05-10 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare. Webbplatsen publicerades i sin nuvarande version under 2022-06-27.

Publicerad: 09 maj 2022 klockan 11:22