Personuppgiftshantering

Det är MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ger ut Tjugofyra7 och således är ansvarig för de personuppgifter som tidningen hanterar.

Publicerad: 09 maj 2022 klockan 11:24