Tjugofyra7 nummer 38

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Kapade vägvajer i fullskaleförsök"
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2018
Antal sidor: 28

I detta nummer

  • Med Sitac nyttjas helikoptern effektivt
  • Kärnsprängning skulle slå mot matproduktionen
  • MSB ger ut handbok i att möta påverkan
  • Vilja att hjälpa före krav
  • Lindström och Tiokampen
  • Återantändning alltför vanligt
  • Framkomst är viktigast