Tjugofyra7 nummer 37

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Olyckan ur ny synvinkel".
Utgivningsmånad: mars
Utgivningsår: 2018
Antal sidor: 28

I detta nummer

  • Vägledning om brandskydd i lov- och byggprocessen
  • Lag kan stävja olycksfotografering
  • Farliga ämnen i huden vid rökdykning
  • Rysk valpåverkan?
  • Satsning på virtuell simulering
  • Sandö får kedjehus för realistisk övning
  • Fotanglar på vägen stor fara vid utryckning