Tjugofyra7 nummer 36

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Fler vill bli frivilliga".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2017
Antal sidor: 0

I detta nummer

  • Utbildning i åtta regioner
  • Blåljus övad skolskjutning
  • När egna förmågan inte räcker
  • Enklare Rakel med snabbval
  • Återtar kunskaper med kärnvapen
  • MSB satsar på fem områden
  • Våldsam brand på konstgräsplan
  • Dags att visa ledarskap