Tjugofyra7 nummer 26

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Resurserna samlade – i vardag som kris".
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Insats efter jordbävningen i Nepal
  • Operativt samarbete ökar styrkan
  • Jämtland samnyttjar resurser
  • Skogsbrandsinsats får hård kritik
  • Sahlin oroas av radikalisering
  • Lyckad insats vid radhusbrand
  • – Börja planera för kriget
  • Frivilliga självklara i krisberedskap