Tjugofyra7 nummer 14

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Taktiska brister vid brandsläckning".
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 0

I detta nummer

  • Tieto-haveriet avslöjade brister
  • Brandskyddet i omsorgsboenden kartläggs
  • Sten Tolgfors berömde Attunda
  • Blandat mottagande för nya fystestet
  • Vårkonferensen – Civilt försvar på väg tillbaka
  • Snabbare utlarmning med samverkan
  • Brand i ”rullande samlingslokaler”