Tjugofyra7 nummer 13

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Rekryteringar skakar om SMO-studerande".
Utgivningsmånad: februari
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Kräver höjd elsäkerhet
  • Hot mot orter runt Mälaren
  • Rakel får kontakt i Norge
  • Svårt förutse solstormar
  • Lägesbild i direktsändning
  • Njuter av 480 mils slit
  • Anlagd brand 13 gånger i köpcenter
  • ”Behöver brandmän som kan arabiska”