Tjugofyra7 nummer 7

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Hjälpinsatsen till Pakistan utökas".
Utgivningsmånad: september
Utgivningsår: 2010
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Fystesten ses över än en gång
  • MSB kritiserar Boverkets nya eurokoder
  • Nationell strategi för Rakel
  • Datorer och information ska säkras
  • Drunkningarna ska minskas
  • Doktorerna i Revinge