Tjugofyra7 nummer 2

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Nattskift och anlagd brand i Rosengård".
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2009
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • E6-skredet kostade halv miljard
  • 40 procent av anställda brandmän ska vara kvinnor
  • Dalamitt kommer på oväntat besök
  • Beredskapen god – med vissa brister
  • Kunskapsbrist om losstagning ur tåg
  • Vi ska alltid minnas Eirik och Linn