Ledare

Sätt färg och form på utvecklingen av det civila försvaret

Tillsammans. Ett litet ord, men nyckeln till utvecklingen av samhällets samlade motståndskraft, beredskap och förmåga.

Tillsammans gäller inte bara inom Sverige utan även mellan länder.

Att ha starka band mellan länder och att utveckla en gemensam beredskap både för fredstida kriser och krig inom EU, men även utanför Europas gränser, måste vara ett naturligt arbetssätt i dag.

I kriser och i krig behövs hela samhället. När hela samhället agerar tillsammans byggs den styrka som behövs. Att vara och agera tillsammans hjälper oss också i den mentala förberedelse som vi alla behöver inför samhällets utmaningar.

Den mentala förberedelsen är också en av grunderna för den flexibilitet vi behöver vid alla sorters kriser.

Samhällets flexibilitet kan vi också uppnå genom innovationer, som identifierats vid olika uppkomna behov, inte sällan vid olika olyckor, kriser och samhällsstörningar.

Att lära av varandra och att agera utefter det man har lärt sig är andra nyckelbeteenden Sverige och världen behöver bli bättre på.

Vi har många lärdomar att dra av kriget i Ukraina och av Ukrainas starka motståndskraft. En av dem är att sätta ljuset på hur viktiga de civila aktörerna är för samhällets kapacitet att stå emot allehanda hot.

Att levandegöra alla insatser som de gör för att bygga oss starkare är inte minst viktigt för att skapa och upprätthålla engagemang hos de som redan är aktiva och de som ännu inte är det.

Engagemanget bland civila aktörer blir säkert också starkare om vi kan visa upp vad det är vi vill åstadkomma.

Vi vill bevara och utveckla det samhälle vi valt att leva i, behålla vår välfärd, vårt rena vatten, djupa skogar och fantastiska sommarängar.

Vi vill hålla fast vid våra fri- och rättigheter, vid den demokrati som firade 100 år i vårt land år 2021. 100 år! Det är något jag tror jag delar med många att vara stolt och glad över och vara beredd att kämpa för att bevara.

Som ni förstår menar jag att civilsamhället är en väldigt viktig del av det civila försvaret.

Vi behöver hjälpas åt att skapa goda förutsättningar för samverkan med alla de organisationer som samlar så många intresserade och engagerade och ge dem möjlighet att bidra till att lösa uppgifter och utveckla områden inom civil beredskap.

Ett exempel på samarbete mellan offentliga aktörer och civilsamhället är att informera under en kris eller höjd beredskap.

Civilsamhället har här en unik möjlighet att nå ut till olika grupper och utbilda befolkningen i egenberedskap. Knyt band med en organisation nära er redan i dag, tänk högt, tänk långt för det samhälle vi vill leva i!

MSB har bildat ett civilsamhällesråd just för att civilsamhället måste ha en plats i den nya strukturen för civilt försvar och en arena som ger dem möjlighet att bidra till att lösa uppgifter och utveckla områden inom civil beredskap.