Ledare

Många utmaningar nästa år

Året 2020 dominerades av covid-19. Att avstå, skjuta upp, ställa in och göra annorlunda – och försöka hjälpas åt med att bromsa smittan och mildra konsekvenserna i samhället.

Vi går in i ett nytt år utan att veta hur länge detta kommer att fortgå.
Många har drabbats hårt. Antalet avlidna med covid-19 under året överstiger nu 7 000.

Många har blivit långtidssjuka och väldigt många har blivit arbetslösa eller sett sina småföretag gå omkull på grund av pandemin.

Men det flämtar också en låga av hopp, ett ljus i tunneln. Flera fungerande vacciner är på gång.

Folkhälsomyndigheten och regionerna står nu inför nästa utmaning: Vi behöver nu hjälpas åt både med att hålla ut genom att hålla i restriktionerna ännu en oviss tid och stödja genomförandet av vaccinationer. Det finns logistiska utmaningar och behov av omfattande informationsinsatser.

Samtidigt har vi många andra utmaningar och nya uppgifter att ta tag i på det nya året.

För MSB är listan av prioriterade frågor lång:

  • Ny lag om skydd mot olyckor som ju innebär en ambitionshöjning av samhällets förmåga att hantera olyckor och ny tillsynsverksamhet.
  • Ny totalförsvarsinriktning för 2021-2025 och nytt cybersäkerhetscenter.
  • Vi utvecklar skyddsrumstillsynen, fortsätter att utveckla krisberedskapssystemet och gifta ihop strukturerna för krisberedskap och civilt försvar.
  • Bättre förmåga att hantera konsekvenserna av klimatförändringar är också en prioriterad fråga.
  • Och vi genomför den fjärde delen av totalförsvarsövningen nu och i vår, även om ambitionsnivån kan påverkas av pandemin.

I vår kommer en utredning att presentera slutsatser som kan påverka verksamheten inom samhällsskydd och beredskap på alla nivåer.

Då startar också arbetet med att identifiera och möta informationspåverkan i syfte att skydda valprocessen. Erfarenheter från det amerikanska presidentvalet förskräcker onekligen.

Men prio ett, två och tre just nu är att hantera pandemin och stödja ansvariga aktörer för ett snabbt och säkert vaccinationsprogram.

Slutligen en väldigt aktuell fråga. Så här års brinner det mer än annars. Som vanligt börjar många bränder i köket där spisen är den vanligaste orsaken. Ljus och värme i form av tända stearinljus och vedeldning är också särskilda risker.

Över hela landet har räddningstjänster beredskap för att rycka ut och om möjligt rädda liv när det brinner. Men den mesta livräddaren är det systematiska förebyggande brandskyddsarbetet: brandlarm och annan brandskyddsutrustning.

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige, och äldre personer och människor med funktionsvariationer är överrepresenterade.

Behovet av individanpassat brandskydd är också en fråga som vi lyfter inför 2021 men ansvaret ligger hos kommunerna.

Därför har MSB producerat en film i syfte att öka förståelsen för utsattheten hos riskgrupper, i syfte att alla landets kommuner ska komma igång och arbeta med frågan på ett systematiskt sätt. Filmen läggs ut på
MSB:s YouTubekanal och hemsida.

Ta hand om er. Måtte 2021 bli ett bättre år än 2020.