Ledare

Ta hand om varandra

Filosofen Konfucius sade något klokt som kan passa just nu: Bättre tända ett ljus än att förbanna mörkret. Sällan har vi stått på tröskeln inför ett nytt år med den osäkerhet som jag tror att många känner just nu.

Flyktingkrisen fortsätter med 65 miljoner flyktingar i världen, kriget i Syrien och i Irak med ofattbara katastrofala följder, svältkatastrofer, klimatkrisen, världen över signaler om vacklande demokratier, sammanhållningen i EU är satt under press och det hörs ett starkare vapenskrammel i Östersjöområdet. Och i förra numret av Tjugofyra7 skrev vi mycket vad vi behöver göra för att öka beredskapen även för kriget.  

Därför handlar nu hela den här inledaren om familjen. Om att ta hand om sin egen säkerhet och sina nära kära. Att tänka igenom vem som kan behöva din hjälp – kanske en granne?

Om familjernas hemberedskap är bra, blir hela samhället lite säkrare. Omvänt gör brister i vår vardagsberedskap oss sårbara inte bara på individnivå. Och det finns ett sug efter kunskap om hur man klarar sin egen beredskap.

Det där kan man se spår av i medier och sociala medier. ”Preppers” syns vara en växande folkrörelse och tidningen Vi intervjuar tre välkända forskare/författare om krisberedskap och om att vara beredd på att något ska hända. Detta något som kan handla om allt från zombieinvasion till kallt krigshot, eller det mer vardagsnära som ett långvarigt elavbrott, en snöstorm eller vattenbrist.

Att ha hemberedskap. Fylla en krislåda, skaffa en batteridriven FM-radio och en brandfilt och öva elavbrott med grannarna.

I maj tar MSB initiativ till Krisberedskapsveckan. Vår förhoppning är att många kommuner ska hänga på tillfället och arrangera utbildningar, utställningar, information i skolor och på arbetsplatser och vad man nu kan tänkas hitta på.

Intresset är redan stort, och faktum är att ganska många kommuner har redan länge arbetat bra med de här frågorna, ofta runt symbolen för hemberedskap 72 timmar. Det finns en hel del hemsidor på nätet – några gjorda av privatpersoner och frivilligorganisationer, andra av myndigheter, och många refererar till MSB:s sida www.dinsäkerhet.se

Det finns nog en god jordmån för att ta ett större ansvar, bara man vet hur. Just det är tanken med Krisberedskapsveckan i maj – att så ett frö och att sprida kunskap om hur var och en kan ta ansvar för sin egen trygghet, och för sina närmaste, och tips om hur man kan förbereda sig. Vem behöver din hjälp när det krisar?

Så här års brukar antalet bränder öka och ofta beror det på att man lämnat tända ljus.

I Sverige inträffar det ungefär 6 000 bostadsbränder varje år, varav många under december och januari. Trots kampanjer och konkreta förebyggande insatser avlider drygt 100 människor varje år i brandolyckor, och fortfarande saknar var tionde familj en brandvarnare. Men den vanligaste brandorsaken i villor och fritidshus är en annan än glömda julljus: Räddningstjänsten gör ca 3 000 utryckningar till villor och fritidshus per år i Sverige. Av dessa är ungefär 1 300 relaterade till eldstaden eller skorstenen. Max tre kilo ved per timme är en bra tumregel, annars finns risk för överhettning.

Som läsare av denna spalt vet, gör MSB kampanjer tillsammans med andra: Brandvarnardagen 1 december och kampanjen aktivmotbrand.se. På MSB:s webbsida dinsäkerhet.se finns checklistor och tips hur man kan öka säkerheten och tryggheten hemma.

På sidan krisinformation.se finns en tematisk del om krisberedskap, ”Om krisen kommer” med guider både för enskilda och kommuner. www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/din-krisberedskap

Dörren till ditt hem är inte den enda ingången för tjuvar eller den eller det som kan ställa till med bekymmer: din kapade dator kan användas i d-dosattacker, eller alla dina fotofiler blockeras tills du betalat en lösensumma, idkapning, bedrägeriförsök, hot och hat via fejkade konton. Det pågår försök att påverka opinionen med falska påståenden och virala klickvänliga överdrifter i sociala medier. Det är aktiviteter som börjar utmana förtroendet för samhällets demokratiska värden.

Jag önskar er därför en julklapp som ska räcka länge:  Var rädda om varandra och ta hand om en behövande medmänniska. Kolla fakta och var källkritisk, byt lösenord, kolla brandvarnaren, packa en krislåda och glöm inte att släcka ljuset innan du går.

Ett vänligt ord och ett leende skingrar också mörker. God jul!