Ledare

Välkommen till Tjugofyra7

Det måste kännas fantastiskt att få ett Äntligen! Första numret av tidningen Tjugofyra7 kommer här! En ny myndighet och en ny tidning med ett namn som påminner om vårt behov av beredskap dygnet runt, året runt.

Det är nu min förhoppning att redaktionen lika frimodigt som de tidigare redaktionerna för Sirenen respektive Krisberedskap ska berätta om och belysa den mängd olika frågor som vi i MSB arbetar med.

Kanske du tillhör den gamla läsekretsen? Då kommer du säkerligen att känna igen vissa delar, andra kommer att vara nya. De tre myndigheterna Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar lades ned vid årsskiftet och i stället skapas nu något nytt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I det arbete som vi nu driver vidare är det viktigt att alla är delaktiga. Samhällsskydd handlar om alla nivåer av hot och risker, från vardagsolyckor till internationella händelser, före, under och efter. Det handlar förstås i första hand om att förebygga att något händer. Förebyggande arbete omfattar allt från fall olyckor, skador orsakade av fyrverkerier, eld, naturkatastrofer, smittspridning, farliga ämnen, och så vidare.

Men eftersom allt inte går att förebygga måste vi ju också förbereda oss inför olika typer av händelser. Öva, ta fram verktyg och metoder, utbilda, systematisera. Och sen till sist då den fjärde delen i verksamheten – utvärdering, forskning och studier som gör att vi lär av misstag och ständigt blir bättre.

Jag hoppas att tidningen Tjugofyra7 ska lyckas med det oerhört svåra uppdraget att spegla denna mångfacetterade verksamhet rättvist, och på ett sätt så att du som läsare både lär något nytt, kan följa utvecklingen på detta område och samtidigt känner pulsen i den verklighet jag vet redaktionen har ambitionen att försöka spegla med kritisk blick och klara ögon.

Inte minst hoppas jag på att tidningen på ett bra sätt ska medverka till att du som läser tidningen ska uppfatta både MSB och Tjugofyra7 som öppen, kompetent och drivande!

Jag önskar dig käre läsare välkommen, och redaktionen lycka till i sitt viktiga, och mycket svåra uppdrag:

Att spegla hela bredden och djupet av vår verksamhet på ett sätt som väcker nyfikenhet och ger oss som arbetar med samhällsskydd och beredskap något nytt att tänka på.

Redaktionen har nu berättat att första numret innehåller bland annat ett reportage om Staffanstorp och den lilla kommunens helhetsgrepp på säkerheten, MSB:s egen Tib-verksamhet (tjänsteman i beredskap), fyra sidor om EU-insatsen i Kosovo, något om Förebyggandekonferensen om Brandskydd, Kronobergs arbete att införa Rakel, plus förstås nyhetsmaterial.

Jag ser med spänning fram emot att få läsa!