Ledare

Utmaningarnas år 2011

Första advent har varit och det lackar mot jul. Tidningarna fylls av varningar för glömda ljus, rapporter om snökaos och om magsjuka i Östersund. Kolera­epidemin i Haiti är en annan av de stora nyheterna när dessa rader skrivs.

Till jul kommer många, hoppas jag, att skänka både en slant och en tanke till alla som drabbats av årets katastrofer i Pakistan, på Haiti och i Chile. Snart är det nyår, då kommer varningar för fyrverkerier och så kommer det nya årets löften...

MSB har då funnits i två år och har lärt sig att gå. Men vi får signaler om att kommunerna i sitt arbete för ökad trygghet och säkerhet behöver se mer av MSB. Det nya året inleder vi alltså med en kommunturné tillsammans med våra vänner på Sveriges kommuner och landsting för att möta kommunledningar och förtroendevalda. Vi bjuder in till möten på åtta platser i februari och mars.

Vi måste hjälpas åt för att höja krisberedskapen genom en konstruktiv dialog med kommunerna. Ett systematiskt, brett säkerhetsarbete kräver att frågorna prioriteras på högsta politiska nivå, i kommunstyrelser och kommunledningar. Utmaningen består i att kommunerna organiserar arbetet väldigt olika men oavsett hur kommunen väljer att arbeta med trygghet och säkerhet, så kan MSB tillföra nyttiga kunskaper och verktyg när nu handlingsprogrammen ska skrivas i alla kommuner.

Nollvisionen när det gäller dödsolyckor som orsakas av bränder är ett konkret exempel på att bred samverkan är en förutsättning för att lyckas: ska man närma sig nollvisionen i brandolyckor, från 100-120 döda varje år, så kräver det att alla aktörer involveras i brandskyddsarbetet, från hemtjänst och fastighetsägare till skolan.

Ett av de viktigaste redskapen är Rakel som är fullt utbyggt just idag, när detta skrivs. Anslutningen till Rakel bör sätta full fart ute i kommunerna och vi räknar med att det blir fullt på Rakeldagen i januari!

Nästa år blir också de stora övningarnas år. SAMÖ-KKÖ 2011 (Samverkansövning-Kärnkraftsövning 2011)  är en övning med utgångspunkt från en kärnkraftsolycka, och det skapar naturligtvis stort intresse också internationellt. 2011 är det exakt 25 år sedan Tjernobylkatastrofen inträffade. MSB gör för första gången en stor övning tillsammans med en länsstyrelse, Kalmar län, med ett 60-tal övade myndigheter och organisationer och flera tusen människor.

Sverige är också värdland nästa höst för den stora Barents Rescue-övningen med de skandinaviska länderna och Ryssland kring ett gemensamt övningsscenario.

Nu vid årsskiftet flyttar Sveriges IT-incidentberedskap till MSB. I och med det samlas resurser och kompetens för förebyggande arbete och hantering av informationssäkerhetsfrågorna. Klart vi ska vara bäst i världen på ett systematiskt säkerhetsarbete även för informationstekniken!

Ett 20-tal myndigheter och alla länsstyrelser har en Tjänsteman i beredskap, TIB, som är nåbar dygnet runt, året runt. MSB tar ett ansvar för att samordna även det regionala TiB-nätverket som växer. Idag har ett 80-tal kommuner och landsting någon form av Tjänsteman i beredskap, alltså en funktion som är nåbar dygnet runt om larmet går. Inträffar det en katastrof som drabbar många svenskar någonstans i världen så finns det nu också ett myndighetsnätverk för att ta hand om anhöriga och drabbade.

Kort sagt; vi går mot årets storhelg lite bättre rustade än för ett par år sedan, även om mycket arbete återstår.

God Jul och Gott Nytt År från oss på MSB