Ledare

Se helheten i krisberedskapen

Knappt hade förra numret av Tjugofyra7 utkommit så gick larmet: en jordbävning och en tsunami drabbade Japan.

Här hemma pågick fortfarande Samö-KKÖ 2011 (Samverkansövning-Kärnkraftsövning) i sin andra fas och vi skulle mycket snart få nytta av en del av den övningens erfarenheter.

MSB försattes i beredskap efter vanliga rutiner. Det betyder bland annat att vi förbereder oss för att skicka materiel eller personal om det kommer en begäran om hjälp, men också att vi förbereder samverkanskonferenser och andra verktyg för att kunna ge stöd för hanteringen av en extraordinär händelse.

Trycket på svenska myndigheter att ta fram korrekt information kring utvecklingen av kärnkraftsolyckan i Fukushima blev mycket högt. Det går åt mycket tid och resurser för att kunna ge snabba, sakliga och korrekta lägesbilder och underlag för människor att kunna agera på. Framförallt SSM,

Strålsäkerhetsmyndigheten, men även MSB och andra myndigheter, hade sina experter ute dygnet runt i olika medier för att förklara och berätta. En lärdom av händelsen är att man tenderar att underskatta behovet av ett uthålligt kommunikationsarbete i krisberedskapen.

Precis nu pågår vårstädning av beredskapen i landet. Kommunerna tar fram nya handlingsplaner för krisberedskapen och nya handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. Missa inte handböckerna MSB har tagit fram!
Vi har ont om resurser! Det är en av de vanligaste kommentarerna vi får, och så är det ju. Kan man kanske återanvända mer, vara lite mer effektiv med de resurser vi har?

Några funderingar är kanske välkommet: Eftersom vi är beroende av varandra så måste vi hjälpas åt att försöka se saker i ett helhetsperspektiv, och vara systematiska så att planer och metoder kan användas i skilda sammanhang både till vardags och när något extraordinärt inträffar.

Samverka mer, involvera fler aktörer, (glöm inte företagarna), och involvera alla delar i kommunen och grannkommunerna. Använd krisberedskapsanslaget klokt, gör bra risk- och sårbarhetsanalyser.

Och använd befintliga samverkansfora på alla nivåer så att erfarenheterna kan återanvändas och knytas in i beredskapsarbetet även på nationell nivå och i de sex samverkansområden som regeringen pekat ut som särskilt angelägna inom krisberedskapen.

Inte minst städar vi på MSB. Vi ser över utbildningssystemet också, det behöver reformeras just för att svara mot de behov som omvärlden ställer på oss.

Den 16-17 november arrangeras mötesplats Samhällssäkerhet i Kista och där satsar MSB tillsammans med SKL och en rad andra aktörer på att höja blicken, försöka fånga helheten, dela med oss av verktyg och strategier och presentera de stora utmaningarna.

En av de utmaningar vi står inför, det har vi fått klart för oss efter kommunturnén i våras, är att infrastrukturen för vatten och avlopp börjar bli gammal. En tickande bomb?

Missa inte heller att komma och hälsa på oss på Pridefestivalen i Stockholm. Och sen – innan du greppar verktygslådan, badbollarna, metspöet och sommarens grillverktyg – läs på hemsidan

Tänk efter före så bidrar vi alla till ett lite säkrare samhälle i en föränderlig värld.
Med det vill vi på MSB önska alla en trevlig och trygg sommar!