Ledare

Alan Kurdi

Ibland sker saker som för alltid förändrar världshistorien och ibland ser vi att det händer, när det händer. Mordet på Kennedy. 9-11-attackerna 2001. Murens fall. Bilden på en drunknad treåring på en sandstrand vid Medelhavet, 3 september 2015.

Det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Efter bild på bild av taggtråd och hopfösta människor på tågstationen i Budapest, döda kroppar i låsta lastutrymmen i rangliga båtar och övergivna lastbilar, anonyma öden i en ström av förfärliga bilder.

Människor i hela Europa reste sig ur stolarna för att hjälpa till. En ande av medmänsklighet vaknade till med ett muller. Europeiska ledare samlades för att lösa krisen och för att hålla ihop unionen. "Vi klarade att lösa en bankkris", konstaterade Angela Merkel, "Vi kommer att nå en lösning".

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll ett 77 minuter långt State of the union-tal i EU-parlamentet som fick ledamöter att applådera i flera minuter. "Det Europa jag är stolt över" hyllade insatserna som många enskilda människor gör runtom i Europa.

Men alla applåderade inte och flera länder i Europa lägger mer kraft på att hålla flyktingar utanför gränserna än att bidra för att rädda liv. Syrienkriget är orsak till den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

Många har vid det här laget säkert sett professor Hans Roslings klossar. Tolv miljoner av 20 – mer än halva befolkningen i Syrien – är på flykt. Hälften av dem är barn. Åtta miljoner flyr i det egna landet från plats till plats. Runt fyra miljoner har strömmat över gränserna till Jordanien, Libanon och Turkiet. Runt två procent, 250 000 människor har klarat den farliga resan till Europa. Ytterligare två miljoner människor är på flykt i Irak som en indirekt konsekvens av Syrienkrisen.

Vad har nu detta med MSB att göra? Jo, vi har varit engagerade i de humanitära insatserna i hela närområdet under flera år, som stöd för så gott som alla FN-organisationer som är verksamma där. I flera år har hjälporganisationer försökt hitta ett tillfälle för att komma in och ge internflyktingarna i Syrien humanitärt stöd, än har det inte gått. MSB har ständig beredskap för att bistå där också.

Det vi kan bistå med bäst är specialister av olika slag. MSB bidrar till exempelvis genom att etablera basläger där FN och personal från frivilligorganisationer kan bo, kommunikations- och transportlösningar samt koordineringsexperter. MSB kan också bidra med sjukvårdsresurser för att säkra första hjälpen och bidra till en medicinsk evakueringskedja för biståndsarbetare.

Allt eftersom vi ser att behoven växer rekryterar och utbildar vi fler till vår personalpool. Håll utkik när vi annonserar om du vill göra en insats någonstans i världen. Här hemma har MSB en annan roll vid en samhällspåfrestning, att stödja aktörer som ber om det. I detta kan ingå att ta fram samlade lägesbilder och analyser, samordna åtgärder och fördela resurser, kriskommunicera med allmänhet och media eller att bistå med expertis och resurser.

När historieklockan hoppar till är det som en jordbävning. Miljoner människor hör signalen samtidigt och reagerar på det. Det kan lura oss att tro att läget är värre än det faktiskt är här hemma i Sverige, det är mänskligt, det känns plötsligt så oroande och man vill så gärna hjälpa till. Det är ett högt tryck ja, men de som ansvarar för flyktingmottagande i Sverige har beredskap för att ännu fler ska komma samtidigt.

Alla goda hjärtan som öppnades den första veckan i september 2015 visar också en sak som är så angeläget att komma ihåg till nästa kris, olycka eller samhällspåfrestning av något slag: Det finns en stark och hoppfull kraft i förmågan att hjälpa till när det gäller.

När många människor bestämmer sig, lyckas de snabbt hitta sätt att organisera hjälparbete. Det är också en viktig erfarenhet från skogsbranden i Västmanland. Och den där guldådern av medmänsklighet som plötsligt öppnade sig, vårda den! Den skyddar och värnar demokratiska värden och mänskliga rättigheter.