Insändare

Bonuseffekter med satsning på ungdomsbrandkårer

I juninumret av Tjugofyra7 finns en utmärkt insändare om ungdomsbrandkårer som underlag för rekrytering av heltid, deltid, civilplikt med mera. Mycket bra.

Man kan tillägga att som några mer eller mindre samhällsnyttiga bonuseffekter tillkommer några saker.

Jag förmodar att det i verksamheten förekommer viss undervisning i förebyggande brandskydd inom flera områden, exempelvis i hemmiljö.

I glädje och stolthet över dessa nyvunna kunskaper kommer ungdomarna sannolikt att förmedla dessa till sin omgivning. Kan inte vara fel.

Är man involverad i blåljusverksamhet lär man knappast medverka i stenkastning mot denna. Och man avråder sina kompisar att syssla med sådan destruktiv verksamhet. Kan möjligen hjälpa.

Ett av vår tids största problem är gängkriminaliteten. Man har ganska väl klart för sig vad den beror på och vad man kan göra i förebyggande syfte. Men att därifrån komma till skott är svårare.

Den presumtivt kriminelle känner sig inte delaktig i samhället. Vill gärna vara någon men känner sig som en nolla utan egen identitet. Vill känna någon slags mening och lust med tillvaron. Och i brist på annat för att nå dit tar denne då till drastiska metoder.

Ett botemedel anses vara föreningsliv, idrott och liknande av sammankomstkaraktär som känns meningsfullt.

Och här kan en ungdomsbrandkår, om än i ringa grad, fylla en uppgift.

Där är man delaktig i en större gemenskap, får en identitet som brandman (inte dåligt) och saknar åtminstone till en del anledning till kriminalitet bara för att ha något att göra.

Ungdomsbrandkåren får naturligtvis inte bli någon slags anstalt för potentiellt kriminella. Rätt proportioner mellan medlemmarna är viktigt. Men det kan ändå bli ett litet strå till en stor stack. Många små...

Den som har möjlighet att bidra med strån har anledning att göra det om än aldrig så lite.

If you can´t beat them, join them.

GAMMAL BRANDGUBBE