Insändare

EU-beslut ökar risken för stora skogsbränder

EU-parlamentet har röstat igenom att spill från skogsbruket inte ska klassas som ”förnybart”.

Flis från kvistar, toppar och träddelar står för en betydande del av bränslet till våra värmeverk i deras produktion av el och fjärrvärme.

Skulle EU-parlamentets beslut bli verklighet kommer mycket stora mängder kvistar, toppar och träddelar bli liggande kvar i skogen och efter skogsbilvägar.

När detta material torkat innebär det att eventuella skogsbränder sprider sig mycket snabbt och riskerna ökar för att så kallade megabränder ska uppstå. Bränder som i ett förändrat klimat kan bli näst intill omöjliga att stoppa.

Skogsbränder innebär stora egendomsskador och risker för personskador. Dessutom genererar skogsbränder mycket stora utsläpp av koldioxid.

EU-beslutet behöver därför stoppas.

BO GRANQVIST
MARTIN OLANDER
Brandskyddslaget AB