Insändare

Brandvarnare bör kunna larma hos närboende

För ungefär 50 år sedan började brandvarnare att komma i ropet i Sverige. Vi uppmanade varje villaägare att skaffa åtminstone en brandvarnare till sin bostad.

Efter ett tag fanns det möjlighet att koppla samman två brandvarnare genom att förbinda dem via tråd. När den ena startade då startade även den andra.

Snart såg man behovet att också förse lägenheter med brandvarnare så att boende där kunde få ett tidigt larm och sätta sig i säkerhet vid brand.

Under åren har tekniken utvecklats. Brandvarnare kan kommunicera trådlöst inom bostaden. Därigenom larmar samtliga anslutna enheter vid ett larm.

Även villalarm anslutna till larmcentral har utvecklats med brandvarnare, i vissa fall med start av kamera när larmet startar. Larmcentralen ringer till angivna telefonnummer enligt uppgjord lista.

I dag finns även många som bor i eget boende med stöd och hjälp av hemtjänst. Flera har någon form av trygghetslarm där ibland brandvarning ingår. Vid larm kommer en person till bostaden efter larmsignal.

Trots den här utvecklingen omkommer runt 100 personer varje år genom bränder i Sverige. Många gånger är det någon utifrån som ser att det brinner och larmar, när räddningstjänsten anländer är det ofta för sent för att göra en livräddande insats.

Vad beror det på?

Jag misstänker att flera av de som har brandvarnare i sitt boende har svårigheter att själv sätta sig i säkerhet vid larm.

Därför efterlyser jag en brandvarnare som i samband med larm kan kommunicera med en eller flera vidtalade närboende som snabbt kan komma till undsättning för att rädda liv.

Det finns i dag teknik där ett temperaturlarm kan förses med ett telefonkort där upp till fem  telefonnummer kan anslutas och samtliga får larm.

Varför hittar man ingen liknande lösning för brandvarnare?

Jag efterlyser billiga (folkhems) lösningar som gör att den närmaste hjälpen snabbt kan komma när ett larm gått i en bostad!

Kanske finns det redan en sådan produkt i dag?

Annars är det dags att någon teknikintresserad, kanske MSB, hittar en lösning för att om möjligt minska antalet omkomna i bostadsbränder!

BENGT CARLSSON
TORSBY