Insändare

Bort med raketer från gator och torg

Bort med raketer från gator och torg. Raketskjutande vid nyår har ökat på senare år trots information och förbud. Problemet berörs varje år i nyheterna men bara ett par januaridagar.

Redan 1827 blev det förbud att avfyra raketer inom de så kallade staketgatorna i bland annat Karlstad och Kristinehamn. Senare tiders förbud har inte minskat skjutandet.

Därför vore det bra om lokalpolitiker agerar med mer än lokala förbud. Nu har de bara lagt ansvaret på polismän som kan bötfälla de olydiga – ett svårt arbete i nattens folkmyller.

Ej heller hjälper information om riskerna. Jag har talat med räddningstjänster som skrivit upprop och berättat om bränder. Poliser beskriver samma stora risker och har oro för sin säkerhet. Det finns en uppgivenhet – ”vi berättar, alla vet, men inget sker”.

Dessa fyrverkerier missbrukas och behöver därför förbjudas. Skjutförbud och information har inte hjälpt och vi är få som kommer att sakna smällandet.

Det är bara branschen som tjänar på dem.

På hemsidor kan man se att så kallade bombtårtor kan innehålla upp till ett kilo krut. Ett företag skriver ” Bombtårtan har likheter med både ett automatvapen och ett musikstycke”. Detta bränns av på några sekunder.

En utredning från 1999, innan dessa bomber fanns, lade fast att allmänheten skulle, utan tillstånd, få fortsätta att använda fyrverkerier. Det sades också att myndigheter skulle arbeta för att minska risker för skador.

Läget har försämrats sedan 1999 men ingen myndighet eller departement har sagt att ”tårtorna” bör bort.

MSB skriver regler och menar, efter förfrågan i januari, att ett förbud är en politisk fråga. Dessutom saknade man en samlad bild men det som sker ansågs ändå oacceptabelt. Jag fick besked att MSB fortsätter att övervaka utvecklingen och att överväga ytterligare åtgärder.

Fyrverkerierna uppfyller EU:s säkerhetskrav men jag menar att förbättring med exempelvis en pinne i backen så att tårtan står stadigt inte hjälper mot problemen med skjutningar.

Ett förbud i Sverige kan också stötta andra länder med liknande bekymmer. Pjäserna utgör också en risk i samband med försäljning, transporter och lagring. Om ytterligare hinder finns inom EU bör de utmanas.

Dessa pjäser behöver tas bort från marknaden. MSB bör ta en tydlig ställning för ett sådant förbud eftersom information och lokala raketförbud inte hjälpt.

Regeringen bör skriva ett enkelt och tydligt uppdrag till MSB om detta. MSB kan säkert begära att få uppdraget. Men tillsätt ingen ny utredning!

Ordna detta förbud snarast och förhoppningsvis innan den stora olyckan inträffar. Min erfarenhet är att det tyvärr är stora olyckor som driver nya regler.

Björn Albinson
pensionerad brandingenjör, Karlstad