Insändare

Skapa en ny yrkesgrupp som brandman/polis-deltidare

Vad säger ni deltids-Sverige, kan ni tänka er att också jobba som en form av kommunpolis?

Tonny Ardelius, räddningstjänsten VingåkerDet skulle vara intressant och höra hur deltidare runt om i Sverige ställer sig till följande förslag. Först en kort bakgrund ur mitt perspektiv. Vi har idag en mycket stor brist på deltidare, i vissa områden kan man tala om att räddningstjänsten helt enkelt inte fungerar enligt LSO.

Skälen är flera. Människor rör sig över större geografiska områden på sina ordinarie arbeten i stället för som tidigare när deltidare arbetade på sin hemort. Arbetet är förvisso intressant, spännande och i många fall mycket tillfredsställande men det finns ur unga många yngres perspektiv ingen framtid i form av kompetensutveckling-karriärvägar.

Har man en gång gått brandman deltid/räddningsinsats då anses man klar. Det enda som återstår är att öva. Ersättningen är ju i mångt och mycket ett skämt. (Någon kommenterade att en julhelg skulle ge 1400 – vem skull arbeta för det förutom en deltidare?)

Dessutom tror jag många upplever att förbundsbildningarna inneburit att man kommit ännu längre ut i organisationen vilket med automatik innebär ännu mindre möjligheter att påverka vilket nuvarande konflikt speglar på ett tydligt sätt.

Men det saknas även poliser i Sverige. Ett stort antal poliser. Samtidigt som många erfarna poliser och brottsutredare fått se sina team sönderslagna och fått arbetsuppgifter som inte alls står i paritet med deras kunskaper och intressesfär. Mitt förslag är att man skapar en ny yrkesgrupp, deltidsbrandman/deltidspolis. Om man kan komma förbi den mur av människor som kommer att skrika: Vi vill inte ha några låtsaspoliser, det fungerar inte – och faktiskt seriöst funderar på saken – så finns det flera intressanta synergieffekter.

För det första är det ett faktum att vi redan idag utför många av polisens arbetsuppgifter bland annat vid trafikolyckor där vi spärrar av, tar vittnesuppgifter, trafikdirigerar, ordnar med bärgare osv. Vi tar tar hand om människor som skadats eller skadat sig/suicid och vi finns till hands för tredje man vid trauma. Vi åker på hjärtstopp och sjukvårdslarm. Det här är exempel på arbetsuppgifter som mycket väl skulle kunna skötas inom ramen för den yrkesroll som här lanseras.

Det finns egentligen en oerhörd mängd polisiära uppgifter såsom ordningshållning, trafikövervakning, fordonskontroller samt givetvis en möjlighet att som en form av kommunpolis skapa ett tryggare samhälle där samhällsskyddet skulle vara synligt på ett helt annat sätt än idag.

Utbildning för det här då? Ja för det första så är det i min värld självklart att ett sådant system ska fungera lokalt och under ett erfaret polisbefäl. Vidare skall man utbilda i steg där grundutbildningen ska vara relativt kort då arbetsuppgifterna trots allt inte är speciellt komplicerade. Jag anser att utbildningsnivån på steg ett för att kunna fungera i exempelvis ordningshållning och trafikövervakning tillsammans med erfaren polis bör ligga någonstans strax över ordningsvakt/skyddsvakt.

Vad skulle en sån här nyordningen kunna tillföra samhället? Man skulle frigöra ett stort antal poliser som med den stora kompetens som trots allt finns skulle kunna kraftsamla på grov brottslighet, komplicerade utredningar och genom denna omdisponering kunna kraftsamla på hårt brottsbelastade subsamhällen i våra större städer.

Samt, naturligtvis chansen att lösa nyrekrytering till deltidsorganisationerna skull öka dramatiskt då det här konceptet innebär att det helt plötsligt går att leva på en skälig lön. Min bedömning är att det här är en lösning för lite mindre städer och samhällen men det är ju också där som de flesta deltidare verkar. Som grädde på moset skulle man i den konstellationen få in ”det tredje benet” eftersom vi i den nya civilförsvarsorganisationen som ska bildas, definitivt kommer vara en av grundpelarna.

Jag är helt övertygad om att skapar man ett system efter den här modellen, då har man löst en mycket stor del av problematiken som jag tog upp i början. Det skulle bli en oerhört attraktiv arbetsplats.

Förutsatt att man verkligen satsade på ett rullande utbildningsschema ungefär som man tidigare gjorde inom den militära sfären med att varva kortare teoretiska utbildningar med praktik. Under hela anställningen. Skulle vara oerhört efterfrågat tror jag.

Vad säger deltidssverige?

Skulle ni kunna tänka er att jobba efter ett koncept liknande detta?

Tonny Adrelius
Räddningstjänsten Vingåker