Insändare

65 000 skyddsrum värda 200 miljarder blir snart obrukbara

Det finns det ca 65 000 skyddsrum i Sverige som svenska skattebetalare investerat 200 miljarder i räknat på dagens penningvärde. Ansvaret för skyddsrummens underhåll ligger hos fastighetsägarna. Ska fastighetsägarna ta sitt underhållsansvar krävs fler skyddsrumsinspektioner. Idag utförs alldeles för få och därför förfaller vår skyddsrum som ska skydda Sveriges civilbefolkning.

Även om krigsrisken är liten idag så vet vi inte vad som händer i framtiden. Att skydda vår civilbefolkning är en central uppgift i ett krisläge. Försvarsplaneringen har nu återupptagits och det är en naturlig fortsättning att frågorna om civilt försvar, inklusive frågor om befolkningsskydd och därmed skyddsrum, behandlas i detta arbete. Skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningens liv och är ett fysiskt skydd i krig och liknande händelser. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. För att skyddsrummen ska klara detta måste de underhållas. Kostnaderna för detta är små.
MSB har uppdraget att genom kontroller se till att beståndet av skyddsrum vårdas och underhålls så att skyddsförmågan bibehålls. Vi skulle önska att MSB avsatte tillräckligt med resurser för att se till att tillräckligt många inspektioner görs.
Det är fastighetsägaren som har ansvaret att förvalta och vårda. Men fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sitt skyddsrum uppfylls i mindre än 1 procent av fallen. Genom hela systemet råder det brister i underhåll, vilket försämrar eller omöjliggör skyddsrummets användning vid en eventuell kris.
Så vad gör kommunerna åt saken? Faktum är att kommunens kunskaper om skyddsrumslagen är låg, för att inte säga obefintlig. Det är här vi måste påbörja vårt arbete, genom att öka kunskapen hos beslutsfattarna kan de miljarder skattebetalarna redan investerad i skyddsrummen vara av nytta för framtidens Sverige. Insatser bör därför genomföras för att informera kommuner, fastighetsägare och andra inom fastighetssektorn om lagar och regler.
Idag genomförs ungefär 900 kontroller av skyddsrum om året vilket innebär att det sker en kontroll av ett skyddsrum en gång per 65 år. 65 år! Under den tiden har minst tre generationer fastighetsförvaltare kommit att glömma allt de tidigare visste om skyddsrumshantering. För att upprätthålla denna kunskap och skyddsrummens skick skulle MSB behöva öka antalet inspektioner från dagens 900 till 3 000. Kostnaden för detta är liten räknat på det anslag MSB får från Riksdagen och jämfört med anslaget till Försvarsmakten.
Om dessa enkla åtgärder vidtas så slipper vi det stora resursslöseri som bristande underhåll medför och våra skyddsrum kan användas vid en eventuell kris för att skydda civilbefolkningens liv.


KENT HÄRSTEDT

Riksdagsledamot Socialdemokraterna
ANDERS HANSSON
Riksdagsledamot Moderaterna