Debatt

Ledarskap i förändring

Vad har din verksamhet för värdegrund? Vilka är de där värdeorden som tagit åtskilliga möten (kanske även konsultarvoden) att mejsla fram?

 Klassiker som öppenhet, mod, professionalism kanske känns igen? Inte ovanligt att räddningstjänster dessutom tillägger ”en räddningstjänst för alla”, att hit är alla välkomna – damer och herrar och alla däremellan.

Det dryftas ju med jämna mellanrum hur stor nytta värdegrunden verkligen har och gör. Ni har säkert erfarenhet själva – kanske ”tvingats” in på någon workshop om värdegrundsarbete, mindmappat bevingade ord och redovisat på blädderblock i storgrupp.
Det kan ligga nära tillhands att raljera över de ibland självklara och okontroversiella orden som säger allt men ändå ingenting – floskler helt enkelt.
Det är enkelt att kritisera hela konceptet men trots det så är jag övertygad; när värdegrunden fyller det syfte den avser, när ord blir till handling, när orden bär och på riktigt genomsyrar agerandet – då tänker jag att det är oslagbart. När vi lyckas walk the talk – hela vägen.

Hur länge har din organisation haft de värdeord som gäller idag? Några år? Fler än 10 år?

Vi är ju alla del av vår samtid, självklart påverkas vi av det som händer runt om oss. Tittar vi tillbaka bara det senaste decenniet så har tonen i samhällsdebatten och det politiska klimatet hårdnat avsevärt. Åsikter som förs fram öppet idag skulle möta motstånd om de yppades för bara några år sedan.
Det finns en ny acceptans(avtrubbning?) för hur vi talar dels till, dels om varandra. Personangrepp är vardag med de sociala medierna som skådeplats, det finns en tydlig polarisering och det verkar pågå en tävling i att hämta hem snabba poänger – gärna på någon annans bekostnad.
Världen har blivit svart-vit, tvärsäker och med en allt snävare grupp av vi kontra dem. Hur påverkar detta oss?

Att stå upp för allas lika värde är väl ingen match när det inte motsägs?

Att basunera ut att vi står för mod och öppenhet är väl inget svårt att erkänna när vi befinner oss i en trygg kontext?

Som chef och ledare – hur tydliggör vi värdegrunden när omvärlden svajar?

Vid det här laget vet vi att ”culture eats strategy for breakfast”. Vi vet att våra värdeord inte blir mer än dyrköpta floskler om vi inte aktivt arbetar med vad de innebär. När det blåser snålt – hur står vi stadigt kvar? När värdegrunden ifrågasätts – hur tydliggör vi den? Vad betyder de där värdeorden och hur visar vi vägen?

Vägval och inriktningar som vi gör nu ger eko in i framtiden. Låt oss inte få uppleva dagen då begrepp som öppenhet och ”en räddningstjänst för alla” anses för kontroversiellt. Låt oss hoppas att ”flosklerna” får leva kvar länge, länge än – det är upp till oss att arbeta för detta.

Lovisa Hoff

Lovisa-Hoff.jpg

Lovisa Hoff är brandingenjör och insatschef vid Räddningstjänsten Storgöteborg. Lovisa har erfarenhet från både statlig räddningstjänst (Kustbevakningen) och kommunal räddningstjänst. Hon kommer att ta upp skillnader och likheter (och glappet!) mellan verksamheterna, skriva om hjärtefrågan stab och ledning samt om det goda ledarskapet – allt ur perspektivet som kvinna i en mansdominerad bransch.

Debattinlägg och insändare

Tjugofyra7 uppmuntrar till debatt inom områdena samhällsskydd och beredskap. De åsikter som framförs i debattinlägg och insändare är skribenternas egna. Det gäller även debattinlägg och insändare av anställda inom MSB.