Nyhet

Nya utbildningar inom ledning igång

De mer grundläggande delarna i MSB:s nya ledningsutbildning är igång. Under våren har ett flertal kurser för gruppledare och styrkeledare genomförts.

– Deltagarna i de båda kurserna samläser och för majoriteten pekar utvärderingen på väldigt goda resultat, säger Anders Forsell, utbildningsutvecklare på MSB.

Det nya systemet för ledningsutbildning, som bland annat ersätter räddningsledning A och B, presenterades i höstas.

Till kurserna styrkeledare och insatsledare, som kan sägas vara ersättarna, har det varit många sökande. För andra kurser har det varit något trögare.

– Initialt var det lågt intresse för utbildningen för gruppledare. Det kommer sig nog av att det är en ledningsutbildning vi inte haft tidigare. Men intresset har ökat.

Kursen gruppledare, tre veckor, ger avgränsad ledningsförmåga utan behörighet som räddningsledare.

Generellt sett har kurserna för gruppledare och styrkeledare, nio veckor, fått bra betyg av deltagarna, det visar utvärderingar av de kurser som genomförts under våren.

– Men vi behöver få in utvärderingsdata över ett helår för att få en uppfattning om vad vi eventuellt behöver skruva på. Vi kommer också ha möten med utbildningsutskottet, med representanter från SKR och räddningstjänster, för att få deras åsikter, säger Anders Forsell.

Fyra kurser för styrkeledare har genomförts under vårterminen med 24 platser på varje kurs. Som mest har det varit 53 anmälda till en kurs. I höst var tre kurser inplanerade, nu har en extra kurs satts in. Till en kurs har 79 personer anmält intresse.

– Kursen ersätter ju räddningsledning A som var en institution, och lockar många.

Även till insatsledare är anmälningsläget gott.

De nya utbildningarna för regional insatsledare, vakthavande befäl och vakthavande räddningschef genomförs för första gången i höst och är i dagsläget inte fyllda.