Nyhet

Fortbildningstjänsten erbjuder lärdomar från insatser

Nationella lärdomar från räddningstjänsternas insatser finns numera att hämta på fortbildningstjänsten hos MSB.

Ett pilotprojekt pågår som ger möjlighet för räddningstjänster att sprida egna erfarenheter och för andra att ta del av dem.

– Lärdomarna väljs ut i dialog med en referensgrupp med representanter från räddningstjänster. Syftet är att ge löpande återkoppling på erfarenheter från räddningsinsatser som man kan ha nytta av i sin verksamhet, för utbildning, övning och vid insatser, säger Marcus Ringquist, utbildningsutvecklare på MSB.

Ett annat syfte är att ge MSB:s skolor löpande återkoppling om erfarenheter från räddningstjänst, vilket är en central del i att hålla utbildningarna aktuella.

I de händelserapporter som MSB löpande samlar in från räddningstjänster kan det dokumenteras om det finns några lärdomar att sprida till andra räddningstjänster.

– I fortbildningstjänsten görs urval av vilka lärdomar som publiceras, de måste ha ett nationellt värde men också vara i linje med MSB:s rekommendationer

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till anställda inom kommunal räddningstjänst, webbtjänsten nås på fortbildning.msb.se. Pilotarbetet ska utvärderas senare i år.