Nyhet

Utbildningen återupptas – sju Gribkurser att ta igen

Flera av MSB:s utbildningar fick under våren tillfälligt avbrytas eller helt ställas in till följd av corona. Den största utmaningen för MSB och räddningstjänsterna är nu att försöka ta igen tappet utan att det går ut över höstens planerade kurser.

Mest påverkad är Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), där sju kurser har fått ställas in helt eftersom utbildningen inte kan genomföras på distans.

Det rör sig om en Grib-kurs 1 (Borås) och sex stycken Grib-kurs 2 (Borås, Karlstad, Luleå, Kalmar, Sandö och Revinge). Totalt handlar det om cirka 180 utbildningsplatser.

Per Hulling Med färre utbildade kan sommarens beredskap påverkas lokalt, men det kommer troligen inte få konsekvenser för beredskapen i stort, tror Per Hulling, enhetschef för utbildningsutveckling på MSB.

Det fanns en oro för att det skulle bli ont om semestervikarier på landets räddningstjänster. Dock har den tvååriga SMO-utbildningen (skydd mot olyckor) kunnat fortsätta på distans, så Per Hulling menar att det finns goda förutsättningar att få loss personal som gått färdigt andra, tredje eller fjärde terminen.

Genom att planera om och prioritera har MSB gjort det möjligt för de flesta studerande att fullgöra utbildningen, berättar han.

För en del praktiska och utexaminerande moment måste MSB:s elever vara på plats på skolorna i Revinge och Sandö och andra orter där utbildningar bedrivs. Viss närundervisning återupptas därför från 4 maj. Detta efter att Skolverket, i dialog med Folkhälsomyndigheten, bedömt dem som samhällsviktiga.

Så stor del som möjligt av närundervisningen bedrivs utomhus. Inomhus gäller samma regler som för samhället i stort: sitta glesare, tvätta händerna noga och stanna hemma vid minsta krasslighet. Praktiken Lia (lärande i arbete) har kunnat fortgå som vanligt.

En annan utbildning som påverkats till följd av corona är Räddningsledare A. Den övergick till distans och kommer kunna slutföras innan sommaren, bland annat tack vare att simulering används i ökad omfattning.

Förändringarna i kurserna har fungerat väl och har överlag fått ett positivt mottagande. Det finns absolut erfarenheter att bära med oss efter detta, säger Per Hulling.

Normalt sett brukar samtliga kurser sluta en bit in i juni. I år utnyttjas i första hand tiden fram till midsommar för att hinna klart så många som möjligt. Om allt går enligt planerna kommer den återstående "utbildningsskulden" inom räddningstjänstområdet bli de sju nämnda Grib-kurserna.

Hur ska vi kunna ta igen det i höst, när nya kurser är planerade? Det är avvägningar vi kollar på just nu. Vi kommer sannolikt inte kunna ta igen utbildningsskulden helt och hållet, säger Rolf Nordengren, enhetschef för MSB:s utbildningsadministration.