Nyhet

Test att släcka brinnande elbilar

Hur kan man hantera en situation med elbilar som brinner i ett parkeringsgarage? Det testades nyligen i Sandö.

Ett sätt att arbeta praktiskt med nya lösningar på aktuella problem är att genomföra aktörsgemensamma tester och försök.

Detta planerades och genomfördes nyligen i Sandö i samarbete med räddningstjänsten.

Scenariot som användes var brand i elbilar i parkeringsgarage, med fokus på behov av att begränsa branden vid fara för liv och egendom.

Fem olika portabla sprinklerlösningar prövades, varav några kom från sjöfart och industri och några har utvecklats av personer verksamma inom räddningstjänsten.

Samtliga lösningar testades av tre rökdykarpar i en simulerad parkeringsmiljö. Av miljö- och hälsoskäl genomfördes försöken utan varm rök eller eldning.
Istället såg man till att visibiliteten i rökdykarmasken var nästan obefintlig – precis som vid en verklig garagebrand.

Risken för att litiumjonbatterier återantänds under och efter yttre släckning gör att begränsning av branden och uttag av bilen för bortforsling till säker plats i många fall kan vara aktuell.

Därför genomfördes även en demonstration och workshop kring möjligheterna att forsla bort ett brinnande fordon, för att visa olika befintliga lösningar samt utreda behovsbilden. Resultatet kommer att publiceras i en rapport i slutet av året.

Det här var ett av flera mindre försöksprojekt inom ramen för projektet Early Responders Innovation Arena (Eria), som MSB driver sedan 2017.
Syftet är bland annat att ta fram förutsättningar för att använda MSB:s utbildningsinfrastruktur som en testbädd och ett verklighetslabb med tillhörande metodstöd.

Därefter ska aktörer inom skydd och undsättning kunna öka sin medverkan i – eller själva genomföra – tester och försök till nya lösningar. Eria avslutas vid årsskiftet.