Nyhet

Stort intresse för utbildning i informationssäkerhet

I november-december genomfördes en pilotutbildning i informationssäkerhet på strategisk nivå vid Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig till beslutsfattare och informationssäkerhetssamordnare.
Bakgrunden är ett regeringsuppdrag. Kursen har utvecklats av MSB i samverkan med Försvarshögskolan, länsstyrelserna och SKL (Sveriges kommuner och landsting)

– Temat för utbildningen är ledningens genomgång, ett centralt strategiskt möte man ska ha i organisationen för att ledningen ska kunna fatta strategiska beslut om det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Mötet syftar till att ledningen ska få en bild av hur det står till med informationssäkerheten i organisationen och vad som behöver göras, säger Margareta Palmqvist, chef vid enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid MSB.

Sara Israelsson, informationssäkerhetssamordnare på länsstyrelsen Sörmland har inte bara suttit med i projektgruppen som tagit fram utbildningen utan även gått den.

– Jag tycker att den är jättebra, konceptet är riktigt bra. Jag har jobbat med informationssäkerhet länge och varit på många utbildningar men aldrig en som haft det här angreppssättet där man låter ledning och informationssäkerhetssamordnare mötas. Det gillar jag verkligen.

Hon ser den stora nyttan i att man når samförstånd om informationssäkerhet mellan högsta ledningsnivå och informationssäkerhetssamordnaren som förkortas Ciso (Chief Information Security Officer).

– Fram till nu är upplevelsen att Ciso har en annan bild av infosäkerheten än ledningen har. Att utbildas tillsammans och nå en samsyn är det absolut viktigaste, säger Sara Israelsson.

Kursen spänner över tre veckor och är uppdelad i två delar. Mellan kurstillfällena fick de 38 deltagarna i uppgift att förbereda det underlag som behövs för att genomföra  en ledningens genomgång.

– Syftet med kursen är att beslutsfattare och Ciso ska träffas, diskutera utifrån olika perspektiv och tillsammans lägga grunden för det systematiska informationssamarbetet. I början och i slutet av kursen deltar beslutsfattare och Ciso sida vid sida och kursen avslutas med att båda parter gemensamt deltar i en ledningens genomgång i form av ett rollspel, berättar Margareta Palmqvist. 

Intresset för pilotutbildningen har varit mycket stort och kursen kommer sannolikt att erbjudas under våren 2019.