Nyhet

Storsatsning på arbete med katastrofer i Asien

26 deltagare från Nepal, Filippinerna och Bangladesh utbildas i katastrofriskhantering.

– Det här är baserat på verkligheten. Jag får revidera mina kunskaper och lära av internationella perspektiv, säger Kedar Prasad Rijal, universitetslärare från Nepal.

Internationella utbildningsprogram (ITP) är Sidas huvudsakliga metod för kapacitetsutveckling och att driva förändringsprocesser i biståndsländer.

Det program inom katastrofriskhantering som MSB startat på uppdrag av Sida är omfattande, pågår i fem år med en budget på 58 miljoner kronor.

De deltagande länderna är hårt drabbade av naturkatastrofer. Programmet ska stärka katastrofriskhantering hos både individer och organisationer, och med stöd av experter ge deltagarna verktyg för
​före​byggande, respons och återuppbyggnad.

Det finns även experter för stöd till personalen som arbetar med programmet, för att säkerställa att miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet beaktas i alla delar av programmet.

– Kursdeltagarna har alla en hög kompetensnivå. Det måste vara personer som har mandat att genomföra förändringar i sina organisationer och fortsätta driva arbetet i hemlandet. En viktig komponent för ITP är att man samlar deltagare från olika organisationer för att skapa nätverk. Deltagarna kommer därför från en rad organisationer, som myndigheter, universitet och frivilliga organisationer, säger Jessica Forsman, projektledare på MSB.

MSBs program ska genomföra sju utbildningscykler under fem år. I första cykeln deltar 26 personer från Nepal, Filippinerna och Bangladesh. Även de fyra kommande cyklerna kommer att vända sig till de tre länderna samt Kambodja, men med nya deltagare varje gång. De två avslutande cyklerna riktas mot Afrika.

Den första utbildningsomgången startade i Manilla i juni. Under september tillbringade deltagarna tre veckor i Sverige med besök hos bland annat MSB, Röda korset, SOS Alarm, räddningstjänsten, länsstyrelsen i Värmland och Karlstads universitet.

På universitet var målet att utveckla kunskap om akademiens roll i katastrofriskhantering och planera processer inom området, det senare bland annat genom övning med översvämningsmodellen Floodville.

– Verklighet, resurser och metoder är annorlunda. Men vi delar också med oss av våra kunskaper och lär av varandra, säger Kedar Prasad Rijal, som undervisar mastersstudenter i katastrofriskhantering vid Tribhuvan universitet.

Genom hela utbildningen jobbar deltagarna med problem som de och deras organisationer identifierat, ett så kallat förändringsinitiativ ska förverkligas.

Efter besöket i Sverige arbetar deltagarna med sina projekt på hemmaplan med stöd från 18 svenska experter. I februari sker en ny gemensam träff i något av de asiatiska länderna innan första utbildningscykeln avslutas.

– Deltagarna har olika fokus-​områden som drivs gentemot sin organisation. Det kan vara genus, sök- och räddning eller avfallshantering. Men de här mötena ger också synergier. Kunskaper utbyts, man lär känna varandra och skapar kontakter för framtiden. De kommer också att träffa deltagare i kommande cykler, säger Guillaume Foliot, utbildningssamordnare för ITP-kursen.