Nyhet

Skogsbrandsutbildning kan bli möjligt för deltidare

Antalet utbildningsplatser på Grib ökar, om än i något långsammare takt. Skogsbrandsutbildning kan bli ett tillval.

För Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) planerades i år 648 platser. Det blev 768, sedan regeringen i budgeten pytsat i extra pengar till utbildning.

2020 blir det 672 platser. Mer än det var planerat för i år, men mindre än det angivna behovet.

– Det innebär en behovstäckning på 88 procent. Historiskt är det en mycket hög nivå, säger Rolf Nordengren, biträdande enhetschef på MSBs utbildningssamordning.

MSB har för nästa års budget begärt en utökning med 27 miljoner för grund- och vidareutbildningen, bland annat för att successivt utbilda flera deltidsbrandmän

Besked om budget kommer i höst, men verksamheten måste planeras innan dess. MSB utökar med 12 miljoner utan att veta vad budgeten ger.

– Vi riskerar dessa 12 miljoner, för att tillgodose kostnadsökningar samt behovet.

En ambition att erbjuda 850 platser 2020 och på sikt 1 000 om året har tidigare uttalats. Det kräver fortsatt ökade tillskott i budgeten.

De utbildningsplatser MSB erbjuder bygger på räddningstjänsternas uttalade behov. Ökningen är en jämförelse med antalet tidigare utbildade, inte med tidigare erbjudna platser.

– De olika utbildningarna fylldes 2018 till 70-80 procent. En behovstäckning på 70 procent har tidigare varit tillfredsställande.

2018, som var första året för Grib, genomförde 630 deltidsbrandmän kurs 1, 315 gick kurs 2.

När utbildningen blivit etablerad ska rimligen antalet deltagare på de två kurserna var tämligen lika. Målet är att erbjuda fler regionala utbildningsplatser i takt med behoven.

– Tidigare var filosofin att fylla upp kurserna, vilket är mer ekonomiskt. Nu är drivkraften att få fler utbildade. Då får vi acceptera att det kan bli fler tomma stolar.

MSB har också som ambition att erbjuda skogsbrands­utbildning till examinerade från Grib, en frivillig vecko-​​
lång påbyggnadsutbildning.

– Vi har det med i budgetunderlaget, utbildningen kan bli verklighet 2021. Men då behövs ett tillskott på 17 miljoner, säger Rolf Nordengren.

Ett nationellt utbildningsstöd diskuteras också, att ge organiserade frivilliga någon form av gemensam nationell insatsutbildning, eller utbildningsstöd.

– Men det är ännu lösare i kanten, mer en idé.

Alla övriga grund- och vidareutbildningar som MSB genomför kommer 2020 att hållas på samma nivå som i år.